Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Na Grobli 19
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,23162,82454fe25499989ff1d8dc03bcfed1a6.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 3000
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego wraz z instalacją oraz części instalacji towarzyszącej PŚ Ciążyn
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu oraz remoncie tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego wraz z instalacją oraz części instalacji towarzyszącej PŚ Ciążyn (II postepowanie).
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Remont tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego wraz z instalacją oraz części instalacji towarzyszącej PŚ Ciążyn 45232152-2 1 komplet 3000 ryczałtowe 4% Wrocław 31.12.2023r. Czytaj

CPV: 45232152-2

Dokument nr: Z161/41

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,23162,82454fe25499989ff1d8dc03bcfed1a6.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
19-06-2023 10:00

Wymagania:
Kryteria formalne:

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w projekcie umowy.
Udzielamy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w projekcie umowy.
Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na montażu i uruchomieniu co najmniej dwóch kompletnych instalacji do magazynowania środka dezodoryzującego lub innego środka chemicznego o zbliżonym pH do środka dezodoryzującego (do pH=2,0) wraz z instalacją dozującą.
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), o którym mowa w pkt 2.8. SIWZ - regulacje ogólne

Pytania do postępowania w ramach ogłoszenia "Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego wraz z instalacją oraz części instalacji towarzyszącej PŚ Ciążyn "
Waluta: PLN

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 60 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Remont tacy bezpieczeństwa pod zbiornikiem magazynowym środka dezodoryzującego wraz z instalacją oraz części instalacji towarzyszącej PŚ Ciążyn
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Sawicka-Boksa
tel:
e-mail: anna.sawicka@mpwik.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.