Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5174z ostatnich 7 dni
21771z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa artykułów warsztatowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa artykułów warsztatowych

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 221852359, Faks: +48 221851211, tel. 22 185 43-42
agnieszka.wozniak@nbp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 221852359,
Termin składania ofert: 2023-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w ramach prowadzonego postępowania pn.: ,,DOSTAWA artykułów warsztatowych" zapraszamy do złożenia oferty.
Postępowanie prowadzone jest przez NBP (Zamawiający) - Departament Koordynacji
i Realizacji Zakupów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),
tj. wartość zamówienia nie jest równa ani nie przekracza kwoty 130 000 zł.

Dokument nr: SEZ/DKRZ-WPO1-AWK-241-0385/DA/Z/23

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w treści Zaproszenia, należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego (System Elektronicznych Zamówień - SEZ) poprzez zalogowanie się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
TERMIN SKŁADANIA wniosków / ofert:
2023-06-14 12:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia zawarcia umowy,

Wymagania:
I. Wymagania dotyczące złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego - System Elektronicznych Zamówień (e-SEZ), po zalogowaniu się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Instrukcja złożenia oferty w SEZ stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia,
2) wypełniony Formularz cenowy, którego wzór podany jest w załączniku nr 3 do Zaproszenia (zalecane złożenie w formacie .xlsx),
3) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).
3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty oraz ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym lub podpisanym skanem ww. dokumentów.
4. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

II. Opis przedmiotu zakupu
1. Przedmiotem zakupu jest dostawa artykułów warsztatowych - dostawa jednorazowa.
2. Dostawa zrealizowana będzie przez Wykonawcę do obiektów Zamawiającego w:
1) Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21,
2) Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 14.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i wymagań Zamawiającego związanych z jego realizacją zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.
6. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi wykonawcami oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania ofertę wykonawcy, który w uprzednio prowadzonym postępowaniu odmówił zawarcia umowy na warunkach wskazanych
w złożonej ofercie.
3. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na pytania wykonawców, które zostaną złożone elektronicznie przez narzędzie zakupowe e-SEZ.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).

2. Wykonawca loguje się do systemu podając adres e-mail lub login oraz hasło (w celu pierwszego logowania Wykonawca powinien wybrać polecenie ,,Załóż konto za darmo").
3. Po zalogowaniu się do konta, Wykonawcy ukazuje się widok panelu sterowania, na którym należy wejść w zakładkę ,,Usługi".
4. Następnie należy odszukać na liście kafelek z logiem NBP i napisem ,,Zamówienia
i zakupy NBP" i kliknąć akcję ,,Wejście".
Jeśli nie można znaleźć tego kafelka, należy wejdź w okno wyszukiwania i wpisać hasło ,,NBP".
5. W wyświetlonym widoku należy wejść w zakładkę ,,Portal Wykonawcy" i wybrać ,,Zapytania ofertowe, w których biorę udział".
6. Po wyświetleniu listy zapytań ofertowych należy wybrać odpowiednie postępowanie, zwracając uwagę na nazwę i numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7. W widoku dla danego postępowania znajdują się zakładki ,,Status", ,,Dokumenty zamówienia", ,,Oferty" oraz ,,Pytania/Odpowiedzi".
8. W celu zapoznania się z opisem zamówienia należy wejść na zakładkę ,,Dokumenty zamówienia".
9. Pytania do Zamawiającego można zadawać poprzez zakładkę ,,Pytania i Odpowiedzi" sekcja ,,Pytania skierowane do zamawiającego". W celu zadania pytania należy kliknąć akcję ,,Nowe pytanie". Po uzupełnieniu treści ,,Zapisać" takie pytanie, a następnie kliknąć akcję ,,Wyślij".
10. W celu złożenia oferty należy wejść w zakładkę ,,Oferty" i wypełnić elektroniczny Formularz oferty poprzez wpisanie w aktywne okna wymaganych informacji.
11. Do elektronicznego Formularza oferty należy dołączyć poprzez przycisk ,,Dodaj dokument" Formularz oferty pobrany z zakładki ,,Dokumenty zamówienia". Formularz oferty przed dodaniem należy wydrukować, podpisać i zeskanować lub opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
12. Po wypełnieniu elektronicznego Formularza oferty i dołączeniu pliku Formularza oferty (zeskanowanego lub opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym), należy wybrać przycisk ,,Złóż ofertę".
13. Po skutecznym złożeniu oferty przez Wykonawcę w ,,Podsumowaniu" w zakładce ,,Oferty" pojawi się informacja, że ,,Oferta została złożona".
14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może dokonać modyfikacji oferty. W tym celu należy wejść na zakładkę ,,Oferty" wprowadzić nowe zmodyfikowane dane na elektronicznym Formularzu oferty lub dodać nowe dokumenty, następnie kliknąć na akcję ,,Modyfikuj ofertę".
15. Szczegółowa Instrukcja opisująca wszystkie funkcjonalności platformy znajduje się pod adresem: https://e-zamowienia.nbp.pl w sekcji ,,Instrukcje/Wstępne ogłoszenia informacyjne/Inne dokumenty".

Uwagi:
5. Przetwarzanie danych osobowych
NBP informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez NBP jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NBP i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie.

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony NBP do kontaktów z Wykonawcami jest: Agnieszka Woźniak,
tel. 22 185 43-42, mail DKRZ-WPO1@nbp.pl oraz agnieszka.wozniak@nbp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.