Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja boiska sportowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2023-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
powiat: gliwicki
https://platformazakupowa.pl/transakcja/776696
Województwo: śląskie
Miasto: Sośnicowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce- budowa systemu nawadniania płyty boiska 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych netto. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5
Załącznik nr 5 -Opis [...].pdf
1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 776696

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/776696
Składania : 20-06-2023 15:00:00
Otwarcia : 21-06-2023 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Burmistrz Sośnicowic zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego polegającego na zaprojektowaniu i budowie automatycznego, podziemnego systemu nawadniania płyty boiska w Bargłówce przy ul. Kopanińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce".
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Sośnicowice 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19 tel. 32-238-71-91, fax. 32 238-75-50, www.sosnicowice.pl
email: um@sosnicowice.pl, kciszewski@sosnicowice.pl
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przypadku wątpliwości Zamawiającego w stosunku do treści załączonych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do wyjaśnień lub uzupełnień treści dołączonych dokumentów.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Krzysztof Ciszewski nr tel. 32 335 86 15, email: kciszewski@sosnicowice.pl oraz sekretarz Gminy Kazimierz Kaczmar
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 90% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 6 -Kryt [...].pdf
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki umowne - Akceptacja warunków umownych, zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4.Proszę potwierdzić. Brak potwierdzenia będzie skutkował nie spełnieniem warunku i odrzuceniem oferty.
Załącznik nr 4-wzór [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Doświadczenie - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem były roboty budowlane związane z budową systemu nawadniania o wartości min. 20 000,00 zł netto. W przypadku ofert wspólnych warunek wiedzy i doświadczenia musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców. Należy załączyć wypełniony załącznik nr 2. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku na podstawie uzupełnionego załącznika na zasadzie spełnia/nie spełnia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - wyk [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Referencje - Należy dołączyć dowody (referencje, poświadczenie) potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 2 roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały prawidłowo ukończone. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zdolność techniczna - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego; b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiada aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego. Należy dołączyć uzupełniony załącznik nr 3. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku na podstawie uzupełnionego załącznika na zasadzie spełnia/nie spełnia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 3 - wyk [...].docx
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Czas trwania okresu gwarancyjnego 10% Zgodnie z załącznikiem nr 6
Załącznik nr 6 -Kryt [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Termin realizacji - Termin realizacji do dnia 18.08.2023r. Proszę potwierdzić. Brak potwierdzenia będzie skutkował nie spełnieniem warunku i odrzuceniem oferty. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.