Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej w materiały techniczne wraz z...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej w materiały techniczne wraz z usługami dodatkowymi

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225922145, Faks: +48 225922190
secretariate@ibb.waw.pl
https://ibb-waw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 225922145,
Termin składania ofert: 2023-07-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2023-2024 w materiały techniczne wraz z usługami dodatkowymi

Numer referencyjny: ZT-ARCTOWSKI PNU 06 23
II.1.2)Główny kod CPV
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Pod pojęciem ,,Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2023-2024 w materiały techniczne wraz z usługami dodatkowymi" należy rozumieć dostawę zapakowanego i przygotowanego do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu wyposażenia technicznego (materiały, części zamienne, narzędzia, aparatura i wyposażenie stacji) do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Kapsztad (RPA), w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79920000 Pakowanie i podobne usługi
34100000 Pojazdy silnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2022-2023 w materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń - dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Kapsztad (RPA), w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Materiały eksploatacyjne warsztatowe i ppoż

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35110000 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
43800000 Urządzenia warsztatowe
79920000 Pakowanie i podobne usługi
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2023-2024 w materiały eksploatacyjne warsztatowe i ppoż - dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu materiałów eksploatacyjnych warsztatowych i ppoż do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Kapsztad (RPA), w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Materiały remontowe i budowlane

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44000000 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
79920000 Pakowanie i podobne usługi
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2023-2024 w materiały remontowe i budowlane - dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu materiałów remontowych i budowlanych do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Kapsztad (RPA), w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wykonawczej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Materiały elektroniczne, IT i monitoringowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
79920000 Pakowanie i podobne usługi
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe zaopatrzenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego w sezonie 2023-2024 w materiały elektroniczne, IT i monitoringowe - dostawa zapakowanych i przygotowanych do transportu morskiego oraz rozładunku na morzu materiałów elektronicznych, IT i monitoringowych do transportu kontenerowego lub na statek ekspedycyjny w porcie Gdynia, w porcie Kapsztad (RPA), w porcie Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Minimalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia liczony od dnia podpisania umowy wykonawczej / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31000000, 79920000, 34100000, 35110000, 43800000, 44000000, 30200000, 31700000, 38000000

Dokument nr: 337374-2023, ZT-ARCTOWSKI PNU 06 23

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

https://ezamowienia.gov.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ibb-waw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia, Kapsztad (RPA), Punta Arenas (Chile) oraz incydentalnie w innych portach na trasie statku ekspedycyjnego

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/06/2023

1. Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości:

a) dla części 1 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);

b) dla części 2 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);

c) dla części 3 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100);

d) dla części 4 - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 0/100).

Kontakt:
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. A. Pawińskiego 5a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
02-106
Polska
E-mail: secretariate@ibb.waw.pl
Tel.: +48 225922145
Faks: +48 225922190

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.