Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1084z dziś
6313z ostatnich 7 dni
23940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Odtworzenie układu klimatyzacji pomieszczeń nastawni blokowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Odtworzenie układu klimatyzacji pomieszczeń nastawni blokowych

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
+48 77 423 5262
Monika.Majborska-Rabe@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/74178/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 423 5262
Termin składania ofert: 2023-06-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie układu klimatyzacji pomieszczeń nastawni blokowych blok nr 1 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu odtworzenie układu klimatyzacji pomieszczeń nastawni blokowych - blok nr 1 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących etapów:
Etap I - dostawa projektu konstrukcji wsporczej;
Etap II - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, montaż zasilania elektrycznego;
Etap III - dostawa i montaż węzła wody lodowej oraz centrali klimatyzacyjnej;
Etap IV - dostawa i montaż instalacji wodno-glikolowej;
Etap V - dostawa 2 agregatów wody lodowej;
Etap VI - uruchomienia oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELO/04109/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
16-06-2023 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/74178/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
16-06-2023 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Opis warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zakupowym, sposób dokonywania oceny ich spełnienia oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełnienia tych warunków określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.2 lit. a. i lit. o. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G), tj. Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym i Wykonawca został umieszczony na liście LWZW (Lista Wykonawców, z którymi współpraca została czasowo zawieszona) oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), tj. przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4.3. Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G).
3. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Monika Majborska-Rabe, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, tel. (77) 423 52 62 , e-mail: Monika.Majborska-Rabe@gkpge.pl
4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami należy złożyć poprzez Platformę Zakupową SWPP2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty opisane są w pkt. 6 SWZ.
5. Kryterium oceny ofert stanowi cena netto - waga 100%. Szczegółowe informacje dotyczące oceny ofert opisane są w pkt. 12 SWZ.
6. Zamawiający przewiduje wybór Najkorzystniejszej Oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Monika Majborska-Rabe
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Monika.Majborska-Rabe@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5262

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.