Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5347z ostatnich 7 dni
22159z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenie EKOPRACOWNI OZE

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utworzenie EKOPRACOWNI OZE

Data zamieszczenia: 2023-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Przelewicach
Przelewice 75
74-210 Przelewice
powiat: pyrzycki
tel. 91/564-33-92, 91/564-33-93, fax 91/564-30-50
gospodarkaodpadami@przelewice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Przelewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91/564-33-92, 9
Termin składania ofert: 2023-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Przelewice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Utworzenie EKOPRACOWNI OZE w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie".
2. Przedmiot zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Kłodzinie EKOPRACOWNI OZE wraz z usługami towarzyszącymi.
Wykonawca w ramach realizacji usługi wykona następujące działania:
1. Wykona lub zleci podmiotowi zewnętrznemu pomalowanie wyznaczonego przez Zamawiającego pomieszczenia w kolorach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym. W przypadku samodzielnego wykonania prac malowania przez Wykonawcę, dokona on zakupu farb oraz niezbędnych narzędzi do malowania w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania. Zastosowane farby muszą być wysokiej jakości - zmywalne. Pomalowane mają być także grzejniki. Wymiary sali 8,60 m x 5,60 m.
2. Wykonawca przeprowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii z zewnętrznym edukatorem otwierającego proces dydaktyczny dla klas IV-V111 każdej ze szkół na terenie gminy (4 szkoły) w wymiarze 20 godzin. Do formularza ofertowego należy dołączyć przykładowy program warsztatów - przebieg lekcji oraz sprecyzować cele dydaktyczne: poznawcze, praktyczne, wychowawcze.
3. Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej w Kłodzinie następujące wyposażenie do EKOPRACOWNI:
1) 13 stołów 2-osobowych, nowoczesny design z białym blatem:
Stół T 130 x 50 cm 2-os. (ławka szkolna, 2-osobowa), wys. 76 cm
Jeżeli stoły będą wymagały złożenia, Wykonawca przeprowadzi te prace lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania.
2) 26 krzeseł, nowoczesny design w zielonej kolorystyce:
Krzesło rożni. 6 zielone (krzesło z tworzywa sztucznego), wys. siedziska 46cm, wys. od siedziska do dolnej części oparcia 21 cm.
Jeżeli krzesła będą wymagały złożenia, Wykonawca przeprowadzi te prace lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania.
3) Fototapeta wielkoformatowa z krajobrazem z elektrowniami wiatrowymi na całą ścianę tylną pracowni o wymiarach 5,6 m szerokość i 3,2 m wysokość (wraz z klejem oraz niezbędnymi narzędziami do przeprowadzenia prac).
Wykonawca przeprowadzi prace montażu tapety lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania.
4) 6 zestawów pomocy dydaktycznych związanych z odnawialnymi źródłami składających się z :
- energia odnawialna wody-wiatru-słońca - model demonstracyjny,
- zestawu modeli - energie odnawialne,
- hydrocar-jeżdżący model z napędem wodorowym,
- zestaw demonstracyjno-doświadczalny energia słoneczna,
- zestaw modułowy - energie wiatru, wody, słońca,
-mini-model demonstracyjny - energia wiatrowa,
- model - turbina wodna.
5) Tablice dydaktyczne na ściany poświęcone odnawialnym źródłom energii :
7 sztuk z PCV twardego o formacie 70 cm x100 cm prezentujące tematykę poszczególnych energii odnawialnych i ich możliwości wykorzystania w warunkach domowych.
Wykonawca przeprowadzi prace montażu tablic lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania.
6) monitor interaktywny do prowadzenia prezentacji:
Ekran 65", 3840 x 2160px; Proporcje ekranu 16:9; Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz; Jasność obrazu (cd/m.kw) 370; Czas reakcji matrycy 8 ms
Wykonawca przeprowadzi prace montażu monitora interaktywnego lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania.
7) 2 duże donice dekoracyjne z żywym nasadzeniem:
- 2 szt. roślin chamedora wytworna o wysokości min 140 cm (wysokość bez donicy).
- 2 donice o wymiarach min. 40 cm średnicy/szerokości i min 55 cm wysokości w kolorze zielonym. Odcień koloru zielonego donic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Rośliny muszą być dostarczone do Zamawiającego w donicach.
8) 3 szt. rolet okiennych wewnętrznych o wymiarach:
- 2 szt. szerokość 250 cm wysokość 230 cm
- 1 szt. szerokość 130 cm wysokość 230 cm
Wykonawca przeprowadzi prace montażu rolet lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania. Kolor rolet Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
9) 12 sztuk doniczek dekoracyjnych z żywym nasadzeniem:
- doniczki ceramiczne o wymiarach średnica/szerokość ok. 17 cm i wysokość ok. 20 cm w kolorze zielonym lub zielono -białym, 12 szt.
- Zantedeschia aethiopica 12 szt.- roślina w doniczkach o wysokości min. 35 cm (wysokość bez doniczki).
Odcień koloru zielonego donic Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Rośliny muszą być dostarczone do Zamawiającego w donicach.
10) Zestaw mebli o szerokości 5,6 m wysokości max 2,2 m i standardowej głębokości składający się z zabudowanych szafek przeszklonych w 50%. Meble muszą być atestowane.
Projekt zestawu mebli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wykonawca przeprowadzi prace montażu mebli jeżeli będzie to konieczne lub zleci podmiotowi zewnętrznemu w ramach kosztów ujętych za realizację całości zadania. Rodzaj oraz kolor płyty meblowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
11) W przypadku pkt 3 ppkt. 1,2,7,9, 10 dopuszcza się uzgodnienie równoważnego asortymentu, który nie zaburzy koncepcji ekopracowni - ma zastosowanie tylko w przypadku braku asortymentu.

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy przesłać w terminie do 14.06.2023 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gospodarkaodpadami@przelewice.pl.
2. Wszystkie załączone skany muszą być podpisane w miejscach wskazanych na formularzach.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi: Od dnia podpisania umowy do 30.09.2023 roku.

Wymagania:
4. Istotne warunki zamówienia:
1. Ofertę należy złożyć fi a załączonym wzorze formularza ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.
3. Podana w ofercie cena musi obejmować koszty wykonania usługi wynikającej z niniejszego zapytania, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Prawidłowe ustalenie stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym.
8. Wykładowcy przeprowadzający zajęcia muszą mieć doświadczenie dotyczące przeprowadzania zajęć z edukacji ekologicznej w ilości godzin min. 500.
9. Nie dopuszcza się dzjelenia zamówienia na części.
10. Sprzęt oraz niezbędne wyposażenie musi być wyrobem fabrycznie nowym, nieużywanym, zapakowanym w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania.
11. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania na przedmiotowe zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
12. Zamawiający dokona płatności za zrealizowane zadanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, jednak nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na konto Gminy Przelewice z WFOŚiGW w Szczecinie.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuję wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną przy pomocy protokołu wyboru oferty.
2. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.
7. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium : cena oferty 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.