Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Świadczenie usług w zakresie obsługi,konserwacji i prowadzenia bieżących napraw na...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie obsługi,konserwacji i prowadzenia bieżących napraw na powierzchni Zakładu Górniczego

Data zamieszczenia: 2023-08-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327572442
a.jagiello-rzepus@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 327572442
Termin składania ofert: 2023-09-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie obsługi,konserwacji i prowadzenia bieżących napraw na powierzchni Zakładu Górniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica

Numer referencyjny: 412201911
II.1.2)Główny kod CPV
50530000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i prowadzenia bieżących napraw na powierzchni Zakładu Górniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót obejmuje:

1. Utrzymanie w ruchu wentylatorów głównego przewietrzania szybu V Przyszowice.

2. Utrzymanie w ruchu kotłów gazowych oraz węglowych wraz z urządzeniami pomocniczymi w kotłowniach Pole Zachód i Bojków.

3. Utrzymanie w ruchu urządzeń wymiennikowni ciepła, hydroforowni wraz ze zbiornikami wody pitnej 2x750 m3.

4. Utrzymanie w ruchu emulgatorni wraz z urządzeniami pomocniczymi.

5. Utrzymanie w ruchu sieci cieplnej ogrzewania szybów III, IV, VI, VII, Bojków,

6. Utrzymanie w ruchu urządzeń pompowni ,,Przyszowice" oraz urządzeń pompowni polowych szkód górniczych.

7. Utrzymanie w ruchu urządzeń oczyszczalni ścieków.

8. Utrzymanie w ruchu sieci sprężonego powietrza, wody pitnej, przemysłowej, ppoż, na powierzchni zakładu górniczego Pole Zachód i Pole Bojków.

9. Utrzymanie w ruchu suwnic i wciągników.

10. Wydawanie, naprawa i przegląd sprzętu spawalniczego.

11. Prace warsztatowe (ślusarskie, tokarsko-frezarskie, spawalnicze, regeneracyjne).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 50530000

Dokument nr: 506296-2023, 412201911

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 22/09/2023
Czas lokalny: 11:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2023

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2023

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jagiełło-Rzepus
E-mail: a.jagiello-rzepus@pgg.pl
Tel.: +48 327572442

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.