Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia do...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia do pobierania próbek gleby

Data zamieszczenia: 2023-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225541044
zamowieniawb@uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 225541044
Termin składania ofert: 2023-09-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia do pobierania próbek gleby w ramach projektu Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie

Numer referencyjny: POUZ-361/276/2023/WB
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń elektronicznych oraz wyposażenia do pobierania próbek gleby w ramach projektu Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie z podziałem na części:

CZĘŚĆ 1: Sprzęt laboratoryjny

CZĘŚĆ 2: Zamrażarka do pracowni dydaktycznej

CZĘŚĆ 3: Wyposażenie pracowni biologiczno-molekularnej

CZĘŚĆ 4: Sprzęt do pracowni mikroskopowej

CZĘŚĆ 5: Siatki, sita, czerpaki

CZĘŚĆ 6: Drukarka 3D

CZĘŚĆ 7: Sprzęt dla osób ze specjalnymi potrzebami

CZĘŚĆ 8: Wyposażenie sali seminaryjnej

CZĘŚĆ 9: Power bank

CZĘŚĆ 10: Mobilna kamera do monitoringu wizyjnego

2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, musi posiadać niezbędne okablowanie do uruchomienia urządzenia.

3. DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone urządzeni

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 10
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt laboratoryjny

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

DOSTAWA sprzętu laboratoryjnego na potrzeby wyposażenia laboratorium

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zamrażarka do pracowni dydaktycznej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711120 Zamrażarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Zarażarka jest niezbędna do pracowni dydaktycznych i do laboratorium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni biologiczno-molekularnej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42912300 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie jest niezbędne do pracowni dydaktycznych i do laboratorium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do pracowni mikroskopowej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer przenośny jest niezbędny do pracowni dydaktycznych i do laboratorium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Siatki, sita, czerpaki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia są niezbędne do pracowni dydaktycznych oraz badań terenowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarka 3D

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia są niezbędne do pracowni dydaktycznych oraz badań terenowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt dla osób ze specjalnymi potrzebami

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33185000 Aparaty słuchowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenia są niezbędne do pracowni dydaktycznych oraz badań terenowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie sali seminaryjnej

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32351200 Ekrany
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie są niezbędne do pracowni dydaktycznych i sal eminaryjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Power bank

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31158000 Ładowarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie niezbędne do wyposażenia pracowni dydaktycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mobilna kamera do monitoringu wizyjnego

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32333200 Kamery wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie niezbędne do wyposażenia stacji terenowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt ,,Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie"Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.05.03.00-28-0024/19-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 38000000, 39711120, 42912300, 30213100, 30232100, 33185000, 32351200, 31158000, 32333200

Dokument nr: 510378-2023, POUZ-361/276/2023/WB

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/09/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Niezwłocznie po dokonaniu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 pzp

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-53d7dd00-3d8e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/09/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DOSTAWA wraz z wniesieniem urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego odbędzie się w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności i Edukacji KUMAK, Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/12/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2023

Kontakt:
Uniwersytet Warszawski
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Piusińska
E-mail: zamowieniawb@uw.edu.pl
Tel.: +48 225541044

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.