Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4990z ostatnich 7 dni
22241z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń technicznych systemu oświetlenia awaryjnego...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń technicznych systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Data zamieszczenia: 2023-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261821470, fax. 261821470
jw4198.soipyry@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261821470, fax.
Termin składania ofert: 2023-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy szacowania wartości zamówienia/dotyczy złożenia oferty*)
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń technicznych systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach przy Ul. Leśnej i Kajakowej 8 w Warszawie.
IV. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. Pełne sprawdzenie systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z CNBOP,
2. Wykonanie testu eksploatacyjnego corocznego,
3. Sporządzenie protokołów z kontroli podpisanych przez Użytkownika
Pozostałe szczegóły zlecenia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.
(Opis przedmiotu zamówienia, z wyspecyfikowaniem najistotniejszych parametrów technicznych oraz ilości)

Składanie ofert:
Ofertę/ Formularz oferty /Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 prosimy odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail jw4198.soipyry@ron.mil.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 21.09.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 08.12.2023 r.

Wymagania:
III. DODATKOWE WYMAGANIA (np.: montaż, instalacja, szkolenie, gwarancja, serwis, miejsce dostawy itp.)
1. Firma mająca realizować przedmiotową usługę musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.
2. Pracownicy Wykonawcy mający realizować przedmiot zlecenia w pomieszczeniach objętych I strefą ochronną muszą posiadać zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych i poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli TAJNE / NATO SECRET / SECRET UE/UE SECRET. W pozostałych obiektach klauzula musi być dostosowana do wymagań strefy ochronnej.
3. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne SEP.
4. Wymagane jest załączenie do oferty nw. dokumentów:
1) kopie ww. wymaganych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego i zaświadczeń o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych osób wyznaczonych do realizacji prac,
2) kopie Świadectw Kwalifikacyjnych SEP,
3) kopia wymaganego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego firmy,
4) w przypadku, gdy firma ma status indywidualnej działalności gospodarczej - jest firmą jednoosobową wymagana jest kopia poświadczeń bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych właściciela tej firmy.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Korespondencja dotyczącą zamówienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego jw4198.soipyry@ron.mil.pl
VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dołączyć jeżeli regulamin przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego).
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 późn. zm.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.