Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4994z ostatnich 7 dni
22245z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne wybranych elementów urządzeń branży...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne wybranych elementów urządzeń branży elektrycznej i AKPiA

Data zamieszczenia: 2023-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Energia Ciepła S.A
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
00-120 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 727690490
emilia.staniak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77584/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 727690490
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne wybranych elementów urządzeń branży elektrycznej i AKPiA w 2024 r. w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00803/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne wybranych elementów urządzeń branży elektrycznej i AKPiA w 2024 r. w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim - 66-400 Gorzów Wlkp.; Ul. Energetyków 6 oraz na obiektach peryferyjnych wskazanych w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przeglądy planowe, okresowe i konserwacyjne wybranych elementów urządzeń branży elektrycznej i AKPiA w 2024 r. w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Data rozpoczęcia prac to 01.01.2024 r. Zamawiający może zmienić termin realizacji Prac, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 Dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Strony niezwłocznie ustalą wpływ takiej zmiany na Harmonogram Prac i Płatności lub na Szczegółowy Harmonogram Prac oraz wysokość i warunki wynagrodzenia i wprowadzą zmiany w formie aneksu do Umowy.

CPV: 71314100

Dokument nr: 536865-2023, POST/PEC/PEC/UZS/00803/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie Ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia Ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/77584/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim - 66-400 Gorzów Wlkp.; Ul. Energetyków 6 oraz na obiektach peryferyjnych wskazanych w SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2023

Kontakt:
PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000013479
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-120
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Staniak
E-mail: emilia.staniak@gkpge.pl
Tel.: +48 727690490

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.