Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1068z dziś
6435z ostatnich 7 dni
23085z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku

Ogłoszenie z bezpłatnym dostępem.
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku

Data zamieszczenia: 2023-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
89 752 29 53
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 752 29 53
Termin składania ofert: 2023-09-22
Zaproszenie do złożenia ofert
Wspólnota Mieszkaniowa
zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pt.:

,,Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 w Kętrzynie"

Zakres prac:

Remont dachu:

Demontaż rynien;
Demontaż obróbek blacharskich;
Wymiana okienek naświetli okiennych (bawole oka);
Demontaż wyłazu dachowego żeliwnego;
Przemurowanie uszkodzonych kominów ponad dachem;
Naprawa czap kominowych;
Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej;
Demontaż ław kominowych drewnianych;
Wymiana wygnitych desek i ołacenia budynku;
Impregnacja p. poż i grzybobójcza strychu;
Wymiana odpowietrzników pionów kanalizacyjnych;
Ułożenie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną;
Montaż wyłazu dachowego;
Montaż ław kominowych stalowych;
Montaż obróbek blacharskich;
Przemalowanie kominów ponad dachem;
Malowanie zdemontowanych rynien od wewnątrz farb antykorozyjną wraz z ich ponownym zamontowaniem;
Wymiana uszkodzonego odcinka rury spustowej do strony ulicy;
Ułożenie korytek betonowych;

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów.

Dokument nr: DT/3124/23

Otwarcie ofert: Rozstrzygnięcie postępowania znak: DT/3124/23 z dnia 06 wrzesień 2023 r:
1. Komisyjne otwarcie ofert przez Wspólnotę Mieszkaniową przy udziale KTBS nastąpi w siedzibie Spółki.

Specyfikacja:
Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, Ul. R. Traugutta 27, do dnia 22.09.2023 roku do godz. 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: ,,Remont pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 38 w Kętrzynie - Nie otwierać przed 22.09.2023 r. godz. 11.00."

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin wykonania zadania:

Rozpoczęcie: III kw. 2023 r.

Zakończenie: IV kw. 2023 r.

Wymagania:
Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych w zakresie podobnym do powyższego zadania potwierdzony referencjami,

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych - wymagany kierownik budowy,

4) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,

5) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie,

6) wyceniony kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych i zestawieniem RMS,

7) parafowany i zaakceptowany wzór umowy.

2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, listownie lub faxem oraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego TBS sp. z o. o.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

4. Po wyłonieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z poszczególnych części zamówienia - okrojenia zakresu prac.
Pełna nazwa Spółki:
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętrzynie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.