Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator)

Data zamieszczenia: 2023-09-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nowak-Mosty sp. z o.o
Srokowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
695180458, 607 480 584
m.jasz@nowak-mosty.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172446
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 695180458, 607 480 5
Termin składania ofert: 2023-10-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator) zgodnie z dokumentacją techniczną
Powstaje w kontekście naboru
FENG.01.01-IP.02-001/23 - SMART01

Część 1
Wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowej mostu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa konstrukcji stalowej mostu tymczasowego (demonstrator) zgodnie z dokumentacją techniczną
Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 14622000-7, 44212120-6

Dokument nr: 2023-55571-172446, PP03/SMART/NM/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
chrzanowski
Gmina
Babice
Miejscowość
Jankowice

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Warunki zmiany umowy
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania Przedmiotu Zamówienia,
2) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
3) okoliczności siły wyższej,
4) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, kosztorysów, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
6) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do których się odnoszą,
7) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
8) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji Zamówienia,
9) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy,
10) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
11) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w Umowie;
12) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
13) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy;
14) zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia;
15) zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana;
16) zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
5. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przedstawione w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-09-08
Data ostatniej zmiany
2023-09-08 15:43:41

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena całkowita netto - 100 pkt. (100%)

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marian Jasz
tel.: 695180458
e-mail: m.jasz@nowak-mosty.pl
Tomasz Bąbski
tel.: 607 480 584
e-mail: t.babski@nowak-mosty.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.