Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1 sp. z o.o
ul. Mokotowska 49
01-542 Warszawa
powiat: Warszawa
marta.pienig@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 300.000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd-morze dla MFW Baltica-1

Numer referencyjny: POST/BAL/CEO/BZ/00025/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie zadania pn.: Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd-morze dla MFW Baltica-1.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71352100 Usługi sejsmiczne
71354500 Usługi w zakresie pomiarów morskich
73111000 Laboratoryjne usługi badawcze
71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego, na warunkach określonych w Umowie zadania pn.: Wykonanie badań geotechnicznych i geofizycznych oraz dokumentacji wynikowej dla zakresu przewiertu ląd-morze dla MFW Baltica-1. Szczegóły opisu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 17
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71332000, 71352100, 71354500, 73111000, 71350000

Dokument nr: 545767-2023, POST/BAL/CEO/BZ/00025/2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2023
Czas lokalny: 14:10
Miejsce:

Otwarcie Ofert nastąpi przy użyciu Systemu Zakupowego SWPP2. W przypadku awarii Systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia Ofert w ww. terminie, otwarcie Ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. W takim przypadku Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia Ofert na stronie internetowej prowadzonego Postępowania

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2023

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2023

Kontakt:
Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1 sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272664716
ul. Mokotowska 49
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
01-542
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pienig
E-mail: marta.pienig@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.