Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni

Data zamieszczenia: 2023-09-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327173886
j.bywalec@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 327173886
Termin składania ofert: 2023-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci wąskotorowej) w okresie 12 m-cy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

Numer referencyjny: 442301395
II.1.2)Główny kod CPV
63100000 Usługi przeładunku i składowania towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci wąskotorowej) w okresie 12 m-cy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianej sieci wąskotorowej) w okresie 12 m-cy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 63100000

Dokument nr: 546948-2023, 442301395

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Elektroniczny Formularz Ofertowy

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z Częścią XVII SWZ

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2023

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-283-47-28
ul. Powstańców 30
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Bywalec
E-mail: j.bywalec@pgg.pl
Tel.: +48 327173886

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.