Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wymiana kotłów grzewczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana kotłów grzewczych

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Chojnów
plac Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
Telefon: 76 818 82 85, tel. (76) 81 86 681 wew.127, tel. 768188543
um.zamowieniapubl@chojnow.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 76 818 82 8
Termin składania ofert: 2023-09-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty na wymianę kotłów grzewczych w budynku w Szkole Podstawowej nr 3 przy Ul. Reymonta 1 w Chojnowie. l.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje :
- demontaż i utylizacja dwóch istniejących kotłów gazowych
- zakup wraz z dostawą oraz montażem dwóch pieców gazowych kondensacyjnych
- dostosowanie połączeń do istniejącej w kotłowni instalacji centralnego ogrzewania
- automatyka rozszerzeniowa do kotłów + czujniki
- zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 1.
- zestaw kominowy do dwóch kotłów
- okablowanie, automatyka kotłowni
- dokumentacja powykonawcza 2.Charakterystyka kotłów:
- kondensacyjne o mocy 160 kW -- 2 szt.
- korpus grzewczy w postaci bloku wykonanego ze stopu aluminiowo-krzemowego z wysoką odpornością na ciśnienie w instalacji do 5 bar ciśnienia roboczego
- wyposażony w zintegrowany palnik nastawiony do pracy z gazem ziemnym E
- palnik gazowy ze zwężką Venturiego ze zmieszaniem wstępnym, wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalowych modulujący w zakresie od 20 do 100% mocy z niską emisją CO i NOx umożliwiający optymalną ochronę środowiska
- wbudowana grawitacyjna klapa zwrotna spalin oferująca bezproblemową pracę na wspólny przewód spalinowy
- wentylator z tłumikiem zasysania powietrza oraz płyta rewizyjna i rura wylotowa spalin z rezonatorami dla dalszej redukcji hałasu
- konsola pozwala sterować i regulować pogodowo do 3 obiegów grzewczych + 1 c.w.u. Umożliwia również optymalizację sterowania złożonymi systemami, jak również sterowania kaskadą od 2 do 7 kotłów
- konsola sterownicza z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, przystosowaną do budowy układów kaskadowych bez udziału dodatkowych elementów czy tablic sterowniczych oraz otwarta na skomplikowane przypadku instalacji również o wyjątkowo dużej ilości obiegów grzewczych
- zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy kotła, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody, eliminujące konieczność stosowania obiektowego ogranicznika zaniku wody
- serwisowe wewnętrzne oświetlenie LED w kotle
- bramka komunikacyjna do bezproblemowej współpracy z systemami BMS
- homologacja: B23p, C13, C33, C53, C63, C93
- rodzaj generatora: tylko ogrzewanie
- klasa NOx: 6
- stopień ochrony: IP X1B

Dokument nr: RG.7013.29.1.2023

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać skan podpisanego formularza na adres poczty elektronicznej um.zamowieniapubl@chojnow.eu w terminie do dnia 21.09.2023 r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do dnia 31.10.2023 r.

Wymagania:
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
4.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:
Cena oferty- 100 %
4.2. Sposób dokonania oceny ofert i przydzjelenia punktów :
1) Ustalić dla każdej oferty cenę zamówienia (na podstawie złożonej oferty)
2) W celu przydzielania punktów w kryterium ,,Cena " należy:
a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. 100 punktów;
b) pozostałym ofertom przydzielić punkty w kryterium ,,Cena" na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:
cena najniższa
ilość punktów za cenę oferty = ................................. x 100
cena badanej oferty
3) Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości punktów).

Na kopercie oraz w tytule maila wpisać ,,Wymiana kotłów grzewczych w budynku w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Reymonta 1 w Chojnowie"
Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
6. Warunki płatności:
1) Płatność dokonana będzie jednorazowo po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku
2) Wykonawcy przysługuje za wykonane prace projektowe wynagrodzenie ryczałtowe;
3) Płatność za faktury realizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności;
4) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności;
5) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze;
6) Fakturę należy wystawić na: Gminę Miejską Chojnów
PI. Zamkowy 1 59-225 Chojnów NIP: 694-10-01-727
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miejskiego w Chojnowie Marta Kucfir - tel. (76) 81 86 681 wew.127, m.kucfir@chojnow.eu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie Mariusz Szklarz-tel. 768188543, szkola@sp3chojnow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.