Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa ładowarki kołowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa ładowarki kołowej

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: "EKO-REGION" sp. z o.o
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Tel.: +48 446330815, Faks: +48 446330819
zamowieniapubliczne@eko-region.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818703
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 446330815,
Termin składania ofert: 2023-10-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA ładowarki kołowej do Z/I w Dylowie A / 2023
II.1.2) Główny kod CPV
43260000 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowej ładowarki kołowej do Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie, gm. Pajęczno.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
* Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
* Zestawieniu parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/Instalacja "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie A, gm. Pajęczno
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dostawy fabrycznie nowej ładowarki kołowej do Zakładu/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie, gm. Pajęczno.
2. Zakres prac musi zostać wykonany w oparciu o umowę oraz załączniki do SWZ, tj.:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ;
2) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zakres zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:
1) Zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy i rozładunku fabrycznie nowej ładowarki kołowej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2,
2) Wykonanie przez Wykonawcę uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawności fabrycznie nowej ładowarki kołowej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2,
3) Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia załogi Zamawiającego z zakresu obsługi i serwisu dostarczonej maszyny w Zakładzie/Instalacji "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie, gm. Pajęczno - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2,
4) Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2,
5) Wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
* Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ,
* Zestawieniu parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 43260000

Dokument nr: 553996-2023

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818703

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład/Instalacja "EKO-REGION" sp. z o.o. w Dylowie A, gm. Pajęczno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/01/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2023

Kontakt:
"EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
ul. Bawełniana 18
Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
97-400
Polska
Osoba do kontaktów: Gabriela Watała
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.