Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Data zamieszczenia: 2023-09-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
Tel.: +48 586779701, Faks: +48 586779700
sekretariat@ugwejherowo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818789
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 586779701,
Termin składania ofert: 2023-10-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo
Numer referencyjny: RZPiFZ.271.34.2023.ZH
II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo w podziale na cztery części
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 1
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podano w opisie przedmiotu zamówienia
II.2.4) Opis zamówienia:
1 Ulica Drzewiarza w Gościcinie od drogi krajowej nr 6 do pętli autobusowej. 1,50
2 Ulica Słoneczna w Gościcinie od skrzyżowania z drogą nr 6 wraz pętlą autobusową (zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe utrzymanie przejazdu pod wiaduktem kolejowym) 2,00
3 Ulica Robakowska w Gościcinie od skrzyżowania z Ul. Drzewiarza do Ul. Słonecznej 0,95
4 Ul. Kochanowska w Gościcinie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 468 (dawna DK6) do granicy gminy wraz z pętlą autobusową 1,35
5 Droga zbiorcza równoległa do drogi nr 6 w Bolszewie i w Gościcinie, wraz z dojazdami. 1,50
6 Ulica Szkolna i Ul. Główna w Bolszewie od granicy administracyjnej gminy Wejherowo z miastem Wejherowo do skrzyżowania z Ul. Zamostną oraz od Ul. Zamostnej do drogi zbiorczej przy drodze krajowej nr 6 (za hotelem Victoria) 1,70
7 Droga Sopieszyno - Ustarbowo 1,40
8 Ulica Długa w Sopieszynie od skrzyżowania z drogą wojewódzką do pętli autobusowej przy Ul. Bukowej wraz z pętlą. 0,40
9 Ulica Południowa w Gościcinie od skrzyżowania z Ul. Drzewiarza do Ul. Sucharskiego w Wejherowie 1,80
10 Droga Ustarbowo- Gowino (ul. Topolowa i Gowińska w Ustarbowie i Brzozowa w Gowinie) 2,3
11 Ul. Kazimierza Grubby w Gościcinie i Gowinie (od Ul. Południowej w Gościcinie do drogi powiatowej w Gowinie) 1,9
12 Ul. Fabryczna w Gościcinie wraz z pętlą autobusową i parkingiem 0,29 km + 1750 m2
13 Ul. Klimka w Gościcinie od Ul. Słonecznej do Ul. Równej 1,22
14 Ul. Równa w Gościcinie od Ul. Klimka do drogi krajowej nr 6 0,26
15 Ul. Handlowa w Gościcinie od Ul. Równej do Ul. Klimka 1,2
16 Ul. Jana Pawła II w Gościcinie 0,98
Łączna ilość 20,8 km + 1750m2
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 2
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podano w opisie przedmiotu zamówienia
II.2.4) Opis zamówienia:
1 Ulica Szeroka - Leśna wraz z pętlą autobusową przy ulicy Zamostnej oraz pętlą autobusową przy gimnazjum w Bolszewie. 2,10
2 Ulica Lipowa, Ul. Wierzbowa, Wójta Edwarda Łakomego i Ul. Parkowa w Kąpinie- od drogi powiatowej 1442G do drogi wojewódzkiej nr 218 wraz z pętlą autobusową przy Ul. Parkowej 3,5
3
Ulica Lipowa (od skrzyżowania z Ul. Wierzbową do Ul. Wiejskiej) oraz Ul. Wiejska (od skrzyżowania z Ul. Lipową do pętli) wraz z pętlą autobusową w Kąpinie 0,60
4
Ulica Długa w Bolszewie i ulica Wejhera w Orlu (od skrzyżowania z drogą powiatową - ulica Zamostna, do szkoły w Orlu, łącznie z parkingiem przy szkole w Orlu i pętlami autobusowymi) 3,00
5 Ulica Wiejska w Górze od drogi powiatowej do szkoły podstawowej wraz z pętla autobusową 2,50
6 Ulica Zamostna w Orlu - od drogi powiatowej w Górze do Ul. Wejhera w Orlu 2,00
7 Ul. Słoneczna od Ul. Szkolnej do Ul. Polnej 1,25
8 Ul. Wspólna od Ul. Słonecznej do skrzyżowania z Ul. Orzechową 0,42
9 Ul. Orzechowa od Ul. Wspólnej do skrzyżowania z Ul. Długą 0,37
10 Ul. Polna w Bolszewie od Ul. Długiej do Ul. Kanałowej 1,5
11 Ul. Wejhera (od skrzyżowania z Ul. Spacerową do skrzyżowania z Ul. Cystersów), Ul. Cystersów (od skrzyżowania z Ul. Wejhera do Zbychowa) w Gniewowie, Ul. Gniewowska i Ul. Spacerowa w Zbychowie
droga do m. Reszki od Zbychowa do Pętli autobusowej w Reszkach wraz z Pętlą 4,6
12 Ul. Zbychowska w Nowym Dworze wejherowskim
ul. Kaszubska w Zbychowie 3,25
Łączna ilość 25,09 km
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 3
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podano w opisie przedmiotu zamówienia
II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ III- Utrzymanie drogi leśnej Zbychowo - Reda od granicy miasta Reda do skrzyżowania z Ul. Spacerową w Zbychowie (łącznie z Ul. Redzką) (4 km).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część 4
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podano w opisie przedmiotu zamówienia
II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ IV- Utrzymanie Ul. Al. Parku Krajobrazowego w Łężycach na odcinku od skrzyżowania z Ul. Wierzbową i Obwodową do skrzyżowania z Ul. Obwodową (0,737km)
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

CPV: 90620000, 90630000

Dokument nr: 556540-2023, RZPiFZ.271.34.2023.ZH

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2023
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem platformy zakupowej

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/818789

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Podano w opisie przedmiotu zamówienia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/12/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2023

Kontakt:
Gmina Wejherowo
Krajowy numer identyfikacyjny: 54511300000000
ul. Transportowa 1
Wejherowo
Kod NUTS: PL634 Gdański
84-200
Polska
Osoba do kontaktów: Zygmunt Hoeft
E-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
Tel.: +48 586779701
Faks: +48 586779700

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.