Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Kompleksowa usługa sprzątania w budynkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa sprzątania w budynkach

Data zamieszczenia: 2023-09-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Jana Matejki 1
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
bzp@um.walbrzych.pl
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,140858,4e50d3999aebf72404c8c287ffacd260.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kompleksowa usługa sprzątania w budynkach Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz toalet publicznych na terenie miasta Wałbrzychu w podziale na 2 zadania.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie I - Kompleksowa usługa sprzątania w budynkach Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
Wykonawca przyjmie do wykonania przedmiot umowy w zakresie kompleksowego sprzątania budynku ZDKiUM przy Ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, o łącznej powierzchni 1140,09 m^2 oraz w Punkcie Sprzedaży Biletów w budynku ZUS na Placu Grunwaldzkim 1, o łącznej powierzchni 11 m^2 wraz z myciem okien jeden raz na kwartał, w dniu wskazanym przez Zamawiającego.
Zadanie II - Kompleksowa usługa sprzątania toalet publicznych na terenie miasta Wałbrzychu.
Wykonawca przyjmie do wykonania przedmiot umowy w zakresie kompleksowego sprzątania szaletów publicznych na terenie miasta Wałbrzycha:
ul. Rycerska (w skład wchodzi: toaleta damska, męska, dla osób niepełnosprawnych, miska ustępowa - 5 szt., umywalka - 5 szt., pisuar - 1 szt., cztery kabiny toaletowe)
ul. Bystrzycka: (w skład wchodzi: 1 toaleta, miska ustępowa -1 szt., umywalka - 1 szt.,)

CPV: 90910000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00405638, DU.260.28.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,140858,4e50d3999aebf72404c8c287ffacd260.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych: https://gminawalbrzych.logintrade.net. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Wałbrzych: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
użyciu Platformy Przetargowej Gminy Wałbrzych:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Edge,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
b) Pozostałe wymagania techniczne: dostęp do sieci internet, obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
włączona obsługa JavaScript, zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, zainstalowany Acrobat Reader,
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: dla Windows Vista: Internet Explorer
8, Internet Explorer 9, dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11, dla Windows 8: Internet Explorer 11, dla Windows
10: Internet Explorer 11.
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A., Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Powszechne
Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA., Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe
Technologies S.A.
2) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie
potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania,
potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty,
dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w
formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest
to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
3) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w dokumentach zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w dokumentach zamówienia

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/zapytania_email,140858,4e50d3999aebf72404c8c287ffacd260.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-28 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma Loginatrade

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.