Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4802z ostatnich 7 dni
21605z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LEDPIPE wraz z uchwytami montażowymi...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LEDPIPE wraz z uchwytami montażowymi oraz okablowaniem sygnałowym

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 32 630 30 91 wew. 1014 fax. 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 630 30 91 we
Termin składania ofert: 2023-09-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których ze względu na wartość nie stosuje się
ustawy prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
DOSTAWA opraw oświetleniowych typu LEDPIPE wraz z uchwytami montażowymi oraz okablowaniem sygnałowym.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LEDPIPE wraz z uchwytami montażowymi oraz okablowaniem sygnałowym.
Zakres zamówienia zobowiązuje Wykonawcę do dostawy:
o opraw oświetleniowych LEDPIPE - 11 szt. o 60x1,2W o diody RGBW
o optyka elewacyjna 10x45 stopni o szczelność IP 65 o DMX: sterownik z autoadresacją o IN/OUT - zasilanie i sterownie przelotowe o pobór prądu maksymalnie 74W o chłodzenie pasywne
o możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie: 3200-10000K o dioda ,,W" w temperaturze barwowej 3000K o wymiar: 2000x80mm o kolor wnętrza oprawy - czarny
o oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471, potwierdzające zerową grupę ryzyka fotobiologicznego.
o oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3
o oprawa wykonana z tuby przeźroczystej PMMA, elementy końcowe ze stali nierdzewnej, o oprawa zasilania i sterowana przelotowo
o uchwytów montażowych - 50 szt.
o ruchoma podstawa z blachy nierdzewnej umożliwiająca przymocowanie urządzenia do ściany z możliwością regulacji rozstawu
o przewodów sygnałowych DMX - 20 szt.
o przewody o długości 1,5m
o złącza IN/OUT dostosowane do wejść/wyjść w oprawach o połączenia z oprawą odporne na wysoką wilgotność
o przewodów sygnałowych DMX - 4 szt.
o przewody o długości 5,0m
o złącza IN/OUT dostosowane do wejść/wyjść w oprawach o połączenia z oprawą odporne na wysoką wilgotność
II. Opis sposobu przygotowania oferty:
o Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
o Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
o Formularz oferty stanowi załącznik 1 do niniejszego rozeznania
o Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Dokument nr: RRP.271.65.1.2023.RL

Składanie ofert:
VII. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ofertę prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia 27.09.2023 do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy ustanawia się na dzień podpisania umowy.
2. Całość przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Istotne warunki zamówienia:
1. Odpowiedź na rozeznanie należy składać przez wypełnienie załączonego formularza ofertowego i odesłania skanem na wskazany adres mailowy: oferty@muzeumgornictwa.pl
2. Odpowiedzi na rozeznanie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kwota wynagrodzenia stanowi łączną kwotę z formularza ofertowego potwierdzającego realizację całości odpowiedzi na rozeznanie cenowe (oferty), który zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Konieczność zawarcia umowy: TAK
IV. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
VI. Kryteria oceny ofert:
Cena: waga 100%
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z podmiotem, który w odpowiedzi na rozeznanie przedstawi najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zostanie podjęta w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od daty udzjelenia odpowiedzi na rozeznanie.
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia odpowiedzi na rozeznanie.

Kontakt:
Sprawę prowadzi:
Radosław Latoszek: rlatoszek@muzeumgornictwa.pl. tel. +48 32 630 30 91 wew. 1014

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.