Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Jagiellońska 72
25-602 Kielce
powiat: Kielce
zamowienia.publiczne@szdw.kielce.com.pl
https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,140869,87ea58fc2ea83b8e317c75d27937f159.html
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-10-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych, będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont bariero-poręczy oraz ustawienie barier ochronnych sprężystych na drogach wojewódzkich będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 45233280-5, 45233142-6,45233292-2

Dokument nr: 2023/BZP 00407371, 62.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-10-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,140869,87ea58fc2ea83b8e317c75d27937f159.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Rozdziale XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,140869,87ea58fc2ea83b8e317c75d27937f159.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.