Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4989z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Wykonanie częściowego remontu rampy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie częściowego remontu rampy

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nieruchomości Partner Sp. z o.o
ul. Cieplaka 19
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 600 436 098, Teł. 32 293 25 43
j.frasonska@impel.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 600 436 098, Te
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wspólnota mieszkaniowa
zapraszamy do składania ofert na wykonanie częściowego remontu rampy przyległej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej .
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont rampy przyległej do budynku - zgodnie z załączonym przedmiarem robót - załącznik ni- 2 .
4. WARUNKI ZAMÓWIENIA.
1) Zamawiający wymaga wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sposób kompletny, zgodnie z opisem technicznym przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, stand ardami. normami, zaleceniami i wskazówkami producenta i Zamawiającego.
2) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez pracowników dysponującymi odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami, doświadczeniem oraz z należytą starannością.
3) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów, które spełniają wymagania obecnie obowiązujących nonn oraz posiadają wymagane certyfikaty i parametry jakościowe.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie w związku z wykonaniem przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.
5) Wykonawca wykona prace w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości lub pokrycia szkody w pełnej wysokości.

Składanie ofert:
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dąbrowa Górnicza. 41-300 Ul. Cieplaka 19 - pokój nr 11.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w formie papierowej, do dnia 28.09.2023r.

- do godz.14.00

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN WYKONANIA:
Termin realizacji ; październik - listopad 2023r.

Wymagania:
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z:
a) kserokopią aktualnej polisy OC na kwotę min 50 000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia,
b) referencjami (co najmniej 3), .
c) zaświadczeniem o niezaleganiu opłat z tytułu składek ZUS i US (3 ostatnie miesiące )

Kontakt:
2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:
Dariusz Ćmak tel. 600 436 098 d.cmak@impel.pl
Jolanta Frasońska Teł. 32 293 25 43 j.frasonska@impel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.