Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

DOSTAWA MEBLI MAJĄCYCH STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

DOSTAWA MEBLI MAJĄCYCH STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
powiat: Legnica
zam.publiczne@szpital.legnica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/821771
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZY ZASTOSOWANIU PRZEPISÓW TRYBU PODSTAWOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWĘ MEBLI MAJĄCYCH STANOWIĆ WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO
Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, które mają stanowić wyposażenie Oddziału Zakaźnego WSzSL. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część SWZ.

CPV: 39100000-3

Dokument nr: 2023/BZP 00407913

Specyfikacja:
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica Zamawiający może
również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres kinga.frackiewicz@szpital.legnica.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/821771
TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2023-09-29 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia maksymalnie w terminie do dnia 26-10-23 r.

Wymagania:
Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 uPzp oraz w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą; wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Oferty należy składać w języku polskim. Do przygotowania i złożenia oferty:
1) konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
2) zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego (stanowiącego Załącznik 2 do SWZ) i formularza asortymentowo - cenowego (stanowiącego Załącznik 2A do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzorów, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje tam wymagane.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w Załączniku 1 do SWZ) - w przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, oświadczenie składa każdy z Wykonawców z osobna
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Uwagi:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 12 REACT EU - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działania 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 (Nr naboru RPDS.12.01.00-IZ.00-02-431/22).
Realizacja projektu RPDS. 12.01.00-02-0015/22 "Skoordynowana opieka post covidova w zakresie chorób zakaźnych / infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie".
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25-10-2023 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.