Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowego 4 modułowego na boisko piłkarskie

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa oraz montaż zaplecza szatniowego 4 modułowego na boisko piłkarskie

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
Robotnicza 12
55-095 Długołęka
powiat: wrocławski
gmina@gmina.dlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Długołęka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-09-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA oraz montaż zaplecza szatniowego 4 modułowego na boisko piłkarskie w miejscowości Januszkowice, Gmina Długołęka, dz.nr 375/85, 375/86
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie pn. ,,DOSTAWA oraz montaż zaplecza 4 modułowego na boisko piłkarskie w miejscowości Januszkowice, Gmina Długołęka, dz.nr 375/85, 375/86". Zadanie obejmuje wykonanie zaplecza, załadunek, dostawę oraz montaż.
Opis techniczny zaplecza szatniowego 4-modułowego, składającego się z 4 kontenerów, wg załączonego rysunku (załącznik nr 7 do SWZ).
Wymiary zaplecza:
3 kontenery: od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
1 kontener: od 7 300 mm do 7400 mm x od 2 900 mm do 3000 mm.
I kontener
Wydzielający pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku i wejściem do pomieszczenia sanitarnego, kontener wyposażony w wentylację, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min.4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min.2 włączniki, 2 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
Grzejnik elektryczny 2000 W .
Okna PCV:
Wymiary: od 1100 mm do 1200 mm x od 500 mm do 550 mm w ilości - 2 szt.
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
II Kontener
kontener podzielony w poprzek wydzielający toaletę wraz z prysznicem z wejściem oraz pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min. 4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min. 2 włączniki, 3 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
1 szt grzejnika elektrycznego 2000 W,
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
Toaleta
o 1 szt miska WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l.
o 1 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Wentylator elektryczny naścienny 150 m3/h.
III kontener
Wydzielający pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku i wejściem do pomieszczenia sanitarnego, kontener wyposażony w wentylację, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min.4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min.2 włączniki, 2 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
Grzejnik elektryczny 2000 W
Okna PCV:
Wymiary: od 1100 mm do 1200 mm x od 500 mm do 550 mm w ilości - 2 szt.
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
IV kontener
kontener podzielony w poprzek wydzielający 3 pomieszczenia sanitarne tj; toalety wraz z prysznicami oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych z wyjściem na zew zgodnie z załączonym rysunkiem.
1. Pomieszczenie sanitarne nr 1 składa się z:
o 2 szt miski WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l
o 2 szt grzejnika elektrycznego 1000 W
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Min. 2 x Oprawa świetlna 16 W LED
o Gniazda wtykowe (min.4 gniazda 230V i min. 2 włączniki)
o Drzwi łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 3 szt,
o Okno PCV od 550 do 570 x 520 do 540 mm.
2. Pomieszczenie sanitarne nr 2 dla osób niepełnosprawnych z wyjściem na zew, składa się z:
o Umywalka i miska WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych; uchwyty podłogowe, malowane proszkowo na kolor biały,
o Min.2 x Oprawa świetlna 16 W LED,
o Gniazda wtykowe (min.1 gniazda 230V i min. 1 włączniki)
o 1 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Drzwi stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.1000x2000 mm z wyjściem na zew, w ilości 1 szt,
3. Pomieszczenie sanitarne nr 3 składa się z:
o 2 szt miski WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l
o 2 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Min. 2 x Oprawa świetlna 16 W LED
o Gniazda wtykowe (min.4 gniazda 230V i min. 2 włączniki)
o Drzwi łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 3 szt,
o Okno PCV od 550 do 570 x 520 do 540 mm,
Konstrukcja:
Spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane na narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi (kolor do uzgodnienia),
Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV zamontowanymi wew. Słupów narożnych.
Stropodach:
Blacha ocynkowana , płyta OSB gr min.10 mm, wełna mineralna o grubości min. 50 mm, folia paroizolacyjna, płyta warstwowa blacha lakierowana, styropian gr. min 50 mm, blacha lakierowana biała,
Ściana zew. o warstwach:
Blacha lakierowana profilowana (kolor do uzgodnienia), styropian gr. min 75 mm, blacha lakierowana gładka,
Ściany wewnętrzne:
Blacha lakierowana (kolor do uzgodnienia) gładka, styropian min.gr 50 mm,
Podłoga:
Ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości min 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta cementowo-drzazgowa CERTIS gr. Min 20 mm, wykładzina PCV o grubości min. 2 mm wywinięta na ścianę.
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Instalacja wodna wykonana z rur PP
Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV
Elementy dodatkowe:
-obróbki montowane na połączeniu modułów,
-ściągi montażowe służące do skręcenia modułów,
-taśma uszczelniająca na połączeniu modułów,

CPV: 44211100-3

Dokument nr: 2023/BZP 00408209, ZP.271.60.2023.MK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38a15869-52da-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-38a15869-52da-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do b komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - zgodnie z Rozdz. XI ust. 10 SWZ.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w Rozdz. XI ust. 10 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-09-29 10:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.60.2023.MK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie pn. ,,Dostawa oraz montaż zaplecza 4 modułowego na boisko piłkarskie w miejscowości Januszkowice, Gmina Długołęka, dz.nr 375/85, 375/86". Zadanie obejmuje wykonanie zaplecza, załadunek, dostawę oraz montaż.
Opis techniczny zaplecza szatniowego 4-modułowego, składającego się z 4 kontenerów, wg załączonego rysunku (załącznik nr 7 do SWZ).
Wymiary zaplecza:
3 kontenery: od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
1 kontener: od 7 300 mm do 7400 mm x od 2 900 mm do 3000 mm.
I kontener
Wydzielający pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku i wejściem do pomieszczenia sanitarnego, kontener wyposażony w wentylację, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min.4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min.2 włączniki, 2 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
Grzejnik elektryczny 2000 W .
Okna PCV:
Wymiary: od 1100 mm do 1200 mm x od 500 mm do 550 mm w ilości - 2 szt.
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
II Kontener
kontener podzielony w poprzek wydzielający toaletę wraz z prysznicem z wejściem oraz pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min. 4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min. 2 włączniki, 3 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
1 szt grzejnika elektrycznego 2000 W,
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
Toaleta
o 1 szt miska WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l.
o 1 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Wentylator elektryczny naścienny 150 m3/h.
III kontener
Wydzielający pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku i wejściem do pomieszczenia sanitarnego, kontener wyposażony w wentylację, zgodnie z załączonym rysunkiem.
Instalacja oświetleniowa (min.4 oprawy 4x16W LED, punktowe).
Instalacja gniazd wtykowych (min.2 włączniki, 2 gniazda podwójne 230 V)
Wymiary zaplecza:
od 6 000 mm do 6 100 mm x od 2400 mm do 2 500 mm.
Instalacja grzewcza:
Grzejnik elektryczny 2000 W
Okna PCV:
Wymiary: od 1100 mm do 1200 mm x od 500 mm do 550 mm w ilości - 2 szt.
Drzwi zewnętrzne:
Stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.900x2000 mm w ilości 1 szt .
Drzwi wewnętrzne:
Łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 1 szt .
IV kontener
kontener podzielony w poprzek wydzielający 3 pomieszczenia sanitarne tj; toalety wraz z prysznicami oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych z wyjściem na zew zgodnie z załączonym rysunkiem.
1. Pomieszczenie sanitarne nr 1 składa się z:
o 2 szt miski WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l
o 2 szt grzejnika elektrycznego 1000 W
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Min. 2 x Oprawa świetlna 16 W LED
o Gniazda wtykowe (min.4 gniazda 230V i min. 2 włączniki)
o Drzwi łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 3 szt,
o Okno PCV od 550 do 570 x 520 do 540 mm.
2. Pomieszczenie sanitarne nr 2 dla osób niepełnosprawnych z wyjściem na zew, składa się z:
o Umywalka i miska WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych; uchwyty podłogowe, malowane proszkowo na kolor biały,
o Min.2 x Oprawa świetlna 16 W LED,
o Gniazda wtykowe (min.1 gniazda 230V i min. 1 włączniki)
o 1 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Drzwi stalowe, białe, jednoskrzydłowe o wym.1000x2000 mm z wyjściem na zew, w ilości 1 szt,
3. Pomieszczenie sanitarne nr 3 składa się z:
o 2 szt miski WC,
o 1 szt umywalki wraz lustrem z półką,
o Natrysk,
o Bojler 80l
o 2 szt grzejnika elektrycznego 1000 W,
o Kratka ściekowa w podłodze,
o Min. 2 x Oprawa świetlna 16 W LED
o Gniazda wtykowe (min.4 gniazda 230V i min. 2 włączniki)
o Drzwi łazienkowe, białe, jednoskrzydłowe o wym. 800x2000 mm w ilości 3 szt,
o Okno PCV od 550 do 570 x 520 do 540 mm,
Konstrukcja:
Spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane na narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi (kolor do uzgodnienia),
Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV zamontowanymi wew. Słupów narożnych.
Stropodach:
Blacha ocynkowana , płyta OSB gr min.10 mm, wełna mineralna o grubości min. 50 mm, folia paroizolacyjna, płyta warstwowa blacha lakierowana, styropian gr. min 50 mm, blacha lakierowana biała,
Ściana zew. o warstwach:
Blacha lakierowana profilowana (kolor do uzgodnienia), styropian gr. min 75 mm, blacha lakierowana gładka,
Ściany wewnętrzne:
Blacha lakierowana (kolor do uzgodnienia) gładka, styropian min.gr 50 mm,
Podłoga:
Ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości min 100 mm, folia paroprzepuszczalna, płyta cementowo-drzazgowa CERTIS gr. Min 20 mm, wykładzina PCV o grubości min. 2 mm wywinięta na ścianę.
Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Instalacja wodna wykonana z rur PP
Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV
Elementy dodatkowe:
-obróbki montowane na połączeniu modułów,
-ściągi montażowe służące do skręcenia modułów,
-taśma uszczelniająca na połączeniu modułów,
4.2.6.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
warunek zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem zaplecza modułowego o łącznej wartości min. 100 000,00 zł brutto każda, które to dostawy zostały wykonane należycie.
Uwaga 1: W przypadku załączenia dowodów zawierających w swym zakresie nie tylko wykonanie zakresu wskazanego powyżej, należy uszczegółowić w Załączniku nr 6 do SWZ - wykazie dostaw, zakres wykonanej dostawy w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia warunków zamówienia zawartych w SWZ.
Uwaga 2: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 - 6 SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; (załącznik nr 6 do SWZ);
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w/w wykaz dotyczy dostaw, w wykonaniu których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
6) przedmiotowe środki dowodowe:
- opis techniczny zaplecza 4-modułowego/ karta techniczna lub inny dokument potwierdzający: wymiary zaplecza, konstrukcję, stropodach, podłogi oraz instalacje: elektryczna, grzewcza, wentylacyjna i wodno-kanalizacyjna.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
6) przedmiotowe środki dowodowe:
- opis techniczny zaplecza 4-modułowego/ karta techniczna lub inny dokument potwierdzający: wymiary zaplecza, konstrukcję, stropodach, podłogi oraz instalacje: elektryczna, grzewcza, wentylacyjna i wodno-kanalizacyjna.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które dostawy, roboty budowlane* lub usługi* (*jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na dostawy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ i Projektem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-10-28

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.