Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Opracowanie projektu elektrycznego dla zasilania dwóch bram

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie projektu elektrycznego dla zasilania dwóch bram

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301 sekretariat: 91 48 86 352
sekretariat@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 48 86 333, 9
Termin składania ofert: 2023-10-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest zlecenie opracowania projektu elektrycznego dla zasilania dwóch bram które mają być usytuowane przy Ul. Potulickiej i Drzymały na działce 3/10 obręb 1046 dla budynku mieszkalnym będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Narutowicza 7,8,9,10 w Szczecinie .

Projekt elektryczny powinien zawierać decyzję o warunkach zabudowy do celów publicznych wraz z mapką do celów projektowych oraz przedmiar, kosztorys i szkic z podanymi warunkami technicznymi i sposób zasilania bram uzgodniony z ENEA

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego na podstawie obowiązujących KNR.

Składanie ofert:
2) Terminy :
składania ofert - do 02.10.2023r. do godz. 15:00, Szczecin, Ul. Jagiellońska 33 Dział DNW wejście B

1) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem "DNW pok. 5 oferta opracowania projektu elektrycznego dla zasilania dwóch bram które mają być usytuowane przy Ul. Potulickiej i Drzymały dla WM Narutowicza 7,8,9,10"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia - 21 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia.

6. Kryterium oceny:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2) Cena ryczałtowa oferty musi wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego opracowanego przez wykonawcę w oparciu o przedmiar robót, projekt i wizję lokalną.
3) Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty,
w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona z oznaczeniem "DNW pok. 5 oferta opracowania projektu elektrycznego dla zasilania dwóch bram które mają być usytuowane przy ul. Potulickiej i Drzymały dla WM Narutowicza 7,8,9,10"

Kontakt:
4. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Katarzyna Bychowiec

tel. 91 48 86 358

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.