Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż sygnalizacji zadziałania centrali wentylacyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż sygnalizacji zadziałania centrali wentylacyjnej

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu
ul. Witkowska 8
62-430 Powidz
powiat: słupecki
tel. 261 544 041
33bltr.tun@ron.mil.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Powidz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261 544 041
Termin składania ofert: 2023-10-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Montaż sygnalizacji zadziałania centrali wentylacyjnej w bud. 490/6015 - pomieszczenie magazynu oleju."
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dokonania dostawy i montażu sygnalizacji pracy centrali wentylacyjnej w formie:
- tablicy ostrzegawczej LED zamontowana w pomieszczeniu, napis w kolorze czerwonym z informacją ,,Zagrożenie gazowe - nie wchodzić", o wymiarach 120x45x21 mm w wykonaniu co najmniej IP 54, zalecany sygnalizator dźwiękowy typu buzzer.
- tablicy ostrzegawczej LED zamontowanej nad drzwiami na elewacji budynku, napis w kolorze czerwonym z informacją ,,Zagrożenie gazowe - opuścić pomieszczenie",
o wymiarach 120x45x21 mm w wykonaniu co najmniej IP 54;

Tablice powinny załączać się w oparciu o sterowanie automatyką centrali sterowniczej umieszczonej na korytarzu - parter.
Tablice muszą posiadać swoje osobne niezależne zasilanie (np. zasilacz buforowy
o pojemności akumulatorów zapewniającej pracę przez co najmniej 72 godz.). - lokalizacja montażu wskazana zostanie podczas wizji lokalnej.
Tablice powinny być aktywne (sygnalizować) w przypadku gdy centrala wentylacyjna jest wyłączona i/lub w awarii. Tablice powinny zgasnąć po 15 minutach od włączenia centrali wentylacyjnej.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie innego rozwiązania po wcześniejszej wizji lokalnej, która jest zalecana. Koszty wizji lokalnej w całości pokrywa Wykonawca.
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.

Składanie ofert:
8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
a) formularz oferty cenowej złożonej w formie e-maila musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty zeskanować
i przesłać jako załączniki do wiadomości.
b) formularz oferty cenowej należy złożyć w terminie do dnia 05.10.2023 r.
e-mailem na adres 33bltr.tun@ron.mil.pl. umieścić nazwę
i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na: ,,Montaż sygnalizacji zadziałania centrali wentylacyjnej w bud. 490/6015 - pomieszczenie magazynu oleju."

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
30 dni od dnia wysłania zamówienia

Wymagania:
3. Wymagany okres gwarancji:
24 miesiące.
4. Termin i sposób płatności:
Płatność odbędzie się w formie przelewu do 30 dni po wykonanej usłudze, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru.
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć wartość całkowitą usługi wraz kosztami dojazdu oraz obowiązujący podatek VAT. Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrą i słownie.
6. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
100%
7. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz oferty cenowej wg załączonego do zaproszenia wzoru, oraz uzupełnienie i podpisanie załącznika nr 1.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
c) Projekt przykładowej tablicy.

UWAGA:
Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nierozpatrywania propozycji cenowych, otrzymanych po terminie;
2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
3. Poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich;
4. Nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny;
5. Przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe - ochrona danych osobowych.

Kontakt:
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan kpr. Krzysztof Kobyłecki tel. 261 544 041, e-mail: 33bltr.tun@ron.mil.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.