Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4879z ostatnich 7 dni
22192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont przyczółku budowli przejazdowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont przyczółku budowli przejazdowej

Data zamieszczenia: 2023-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku
Okrzei 74A
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel.54 230 20 11
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17739,Remont-przyczolku-budowli-przejazdowej-zlokalizowanej-w-sasiedztwie-walu-przeciw.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.54 230 20 11
Termin składania ofert: 2023-09-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont przyczółku budowli przejazdowej zlokalizowanej w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w miejscowości Nowy Secymin gm. Leoncin, pow. nowodworski
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem przyczółku drogi przejazdowej wału przeciwpowodziowego na dz. nr ewid. 1 obręb Nowy Secymin gm. Leoncin, pow. nowodworski przy rzece Wiśle na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Dokumentacja (Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, mapa poglądowa), stanowiąca Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

CPV: 45200000-9

Dokument nr: WA.ROZ.2711.363.2023

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty 28.09.2023 10:00

Wymagania:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym oraz w załączniku nr 5 - Wzór umowy. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego.

Informacje dodatkowe

Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna stanowić skan podpisanych (odręcznie) oryginalnych dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie papierowej. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciagania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Miejsce składania ofert: złożenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej "Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe- opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce : Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.

Uwagi:
Klasyfikacja ofert brutto PLN

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Włocławku
Okrzei 74A
87-800 Włocławek
Iwona Podlaska
tel.54 230 20 11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.