Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4988z ostatnich 7 dni
22240z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z województw:

Dostawa piasku budowlanego bez domieszek

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa piasku budowlanego bez domieszek

Data zamieszczenia: 2023-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Jaworzno sp. z o. o
ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
tel. (32) 318 61 77, tel. (32) 318 60 14
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: 9.000 PLN
Nr telefonu: tel. (32) 318 61 77,
Termin składania ofert: 2023-10-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA piasku budowlanego bez domieszek w ilości 3 000 ton, grysu porfirowego 0-4 mm w ilości 300 ton, klińca porfirowego 4-31,5 mm w ilości 850 ton, tłucznia porfirowego 31,5-63,0 mm w ilości 750 ton z transportem na bazę Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. Ul. Świętego Wojciecha 34 oraz Ul. Galmany 1 w Jaworznie lub we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Jaworzna".

Dokument nr: ZZP/ZS/L/45/2023

Otwarcie ofert: Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Świętego Wojciecha 34 w Jaworznie (w sali konferencyjnej -1 piętro),
w dniu 20.10.2023 r. o godz. 10:10

Specyfikacja:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego www.wodociagi.jaworzno.pl w zakładce przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (biuro obsługi klienta - parter): Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., Ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20.10.2023 r. do godz. 10:00
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 20.10.2023 r. o godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

Wymagania:
na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.
Zamkniętą kopertę należy opisać następująco:
Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. ul. Świętego Wojciecha 34,43-600 Jaworzno OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:
,,Dostawa piasku budowlanego bez domieszek w ilości 3 000 ton, grysu porfirowego 0-4 mm w ilości 300 ton, klińca porfirowego 4-31,5 mm w ilości 850 ton, tłucznia porfirowego 31,5-63,0 mm w ilości 750 ton z transportem na bazę Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. ul. Świętego Wojciecha 34 oraz ul. Galmany 1 w Jaworznie lub we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Jaworzna".
Nie otwierać przed terminem 20.10.2023 r. godz. 10:10
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji w zakresie kryterium oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wadium: 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych PLN). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie dotyczy Kryteria wyboru oferty: cena -100 %
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1. nie są wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.,
2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,
4. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
6. wypełnią obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskają w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu2.
7. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., póz. 835).

Kontakt:
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach merytorycznych : Ewa Knosala - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Obsługi
Magazynowej - tel. (32) 318 61 77
- w sprawach proceduralnych : Katarzyna Jakus - Koordynator Zespołu ds. Zamówień
Publicznych - tel. (32) 318 60 14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.