Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie
ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel. 81-855-20-96 w.44, tel. 81-855-27-17
pgk@pgk.lub.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: 11000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 t.j. z dnia 2018.04.20] do n/w punktów odbioru energii elektrycznej:
1) Ujęcie Wody;
2) Oczyszczalnia ścieków;
3) Budynek administracyjny;
4) PSZOK
5) Pompownia ścieków;
6) Pompownia ścieków;
7) Pompownia ścieków;
8) Studnia nr 1;
Operatorem systemu dystrybucyjnego działającego na terenie gdzie znajdują się obiekty Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie ul. Parkowa 6 pok. nr 8b dnia 21.10.2019 r. o godz. 12.00.

Składanie ofert:
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, pokój nr 8 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. o godz. 1130

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) W zakresie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności posiadają:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zaoferowana w ofercie;
3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w Regulaminu - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Warunki przetargu dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.pgk.lub.pl
7. Wykonawca jest zobowiązany wnieść Wadium w formie i na zasadach przewidzianych w Warunkach przetargu w wysokości 11000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy zł).
8. Kryterium oceny ofert i ich waga. Najniższa cena - 100%.

Kontakt:
11. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) W zakresie procedury postępowania: Honorata Sykut - tel. 81-855-20-96 w.44
2) W zakresie przedmiotu zamówienia: Andrzej Pawluk - tel. 81-855-27-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.