Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3670z ostatnich 7 dni
17488z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa krawędziaków

Przedmiot:

Dostawa krawędziaków

Data zamieszczenia: 2020-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2
45-089 Opole
powiat: Opole
tel. 77 407 47 05, fax. 77 453 74 24
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-10-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 220 szt. krawędziaków na prawe przęsło jazu kozłowo- iglicowego na OH Ujście Nysy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 220 szt. krawędziaków na Obiekt Hydrotechniczny (śluzę) Ujście Nysy
DOSTAWA 220 szt. krawędziaków sosnowych kl. I, ze zdrowego drewna konstrukcyjnego sosna zwyczajna, posiadającego najwyższe cechy jakościowe, wolne od wad jak skrzywienia, sinizny lub posiadające wady mało istotne, nieograniczające jego wartości użytkowej, wg. EN 14081-1:2005; wymiar 12 x 12 x 450 cm (0,12 x 0,12 x 4,5 m)
Wykonawca dostarczy krawędziaki na Obiekt Hydrotechniczny (śluzę) Ujście Nysy, Rybna, 46 -090 Popielów, koszt dostawy winien być wliczony w cenę krawędziaków.

Dokument nr: GL.ROZ.2811.242.2020.30E

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej https: / / przetargi.wody.gov.pl/wp / postępowania-przetargow/6.Postepowania-przetargowe.html do dnia: 16.10.2020r. do godz. 10:00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umów na dostawy Termin zakończenia: 21 dni od daty zawarcia umów na dostawy

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń
(np. posiadanie koncesji, lenia): nie dotyczy
7. Wzór umowy stanowią załączniki nr 2 odpowiednio do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane)\\\\\\\\\\\\\\\\ nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji:
na okres 12 miesięcy na zasadach opisanych w § 7 Wzoru umowy [Gwarancja / rękojmia]
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
wypełniony Formularz Ofertowy oraz Oferta cenowa stanowiąca załącznik
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.
Cena obejmuje dostawę do miejsca wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, pomoc w rozładunku oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy mające wpływ na jej wysokość.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na Formularzu ofertowym i Ofercie cenowej załączonych do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
-- opatrzona pieczątką firmową,
-- sporządzona w języku polskim,
-- podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną
-- podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
-- każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
2) Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony Formularz oferty
b) wypełnioną Ofertę cenową (odpowiednią dla części zamówienia na którą składana jest oferta)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Zbigniew Guszpit, e-mail: zbigniew.guszpit@wody.gov.pl
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.