Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż i demontaż oraz utrzymanie ozdób świątecznych

Przedmiot:

Montaż i demontaż oraz utrzymanie ozdób świątecznych

Data zamieszczenia: 2020-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WŁADYSŁAWOWO
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
powiat: pucki
tel. +48 58 674 54 53
https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl/pn/wladyslawowo/demand/notice/public/19793/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Władysławowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-11-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Władysławowo zaprasza do złożenia oferty cenowej netto i brutto na montaż i demontaż oraz utrzymanie ozdób świątecznych stanowiących własność Gminy Władysławowo.

I. Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż, demontaż oraz ewentualna naprawa ozdób świątecznych instalowanych na słupach oświetleniowych będących w posiadaniu Gminy Władysławowo.
Na zakres praca składa się:
montaż, demontaż i podłączenie węża o długości ok. 100m na arkadach budynku Domu Rybaka, Ul. Gen. Hallera 19,
montaż, demontaż i podłączenie napisu ,,Wesołych Świąt" na arkadach budynku Domu Rybaka, Ul. Gen. Hallera 19,
podłączenie zasilania do bombki (duży element 3D) prowadzącej do budynku Urzędu Miasta,
podłączenie zasilania do dwóch gwiazd i do renifera (duże elementy 3D) na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie
podłączenie zasilania choinki miejskiej (stożka) oraz małej bombki ustawionych na Manhattanie we Władysławowie,
podłączenie zasilania bombki z siedziskiem (duży element 3D) na Manhattanie we Władysławowie,
podłączenie zasilania choinki miejskiej (stożka) ustawionej przed fontanną Promenady Światowida w Jastrzębiej Górze,
podłączenie zasilania choinki miejskiej ustawionej na fontannie w Rozewiu, Ul. Garnizonowa,
podłączenie zasilania do gejzeru (ozdoba 3D) ustawionego na wjeździe do m. Rozewie,
podłączenie zasilania do gejzeru wodnego ustawionego na fontannie w Karwi, Ul. Kolorowa,
podłączenie zasilania do gejzeru (ozdoba 3D) ustawionego na wjeździe do m. Tupadły,
podłączenie zasilania do gejzeru (ozdoba 3D) ustawionego na wjeździe do m. Chłapowo,
montaż, demontaż węży o długości ok. 1000m łącznie na żywych choinkach i latarniach wzdłuż Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie
podłączenie zasilania oświetlenia LED rozwiniętego na żywych choinkach we wskazanych lokalizacjach: 2 x Władysławowo - Aleja Gwiazd Sportu, Jastrzębia Góra - kościół Ul. Piastowska, Chłapowo - obok remizy Ul. Gościnna, Chałupy - promenada, Ostrowo - rondo Ul. Karwieńska oraz Tupadły,
montaż i demontaż 3 szt. podwójnych ozdób w kształcie stożków na rondzie im. Jana Pawła II we Władysławowie,
montaż i demontaż 3 szt. podwójnych ozdób w kształcie stożków na rondzie przy Ul. Droga Chłapowska we Władysławowie (droga na Łebcz),
montaż i demontaż 26 szt. ozdób wzdłuż Ul. Żeromskiego we Władysławowie,
montaż i demontaż 4 szt. ozdób na Manhattanie we Władysławowie,
montaż i demontaż 13 szt. ozdób wzdłuż Ul. Towarowej we Władysławowie,
montaż i demontaż 14 szt. ozdób wzdłuż Ul. Niepodległości we Władysławowie,
montaż i demontaż 11 szt. ozdób wzdłuż Ul. Błękitnej Armii we Władysławowie,
montaż i demontaż 17 szt. ozdób wzdłuż Ul. Gen. Hallera we Władysławowie,
montaż i demontaż 24 szt. ozdób wzdłuż Ul. Hryniewieckiego we Władysławowie,
montaż i demontaż 34 szt. ozdób wzdłuż Ul. Gdańska we Władysławowie,
montaż i demontaż 10 szt. ozdób wzdłuż Ul. Starowiejskiej we Władysławowie,
montaż i demontaż 7 szt. ozdób wzdłuż Ul. Morskiej we Władysławowie,
montaż i demontaż 7 szt. ozdób wzdłuż Ul. Droga Rybacka w Jastrzębiej Górze,
montaż i demontaż 4 szt. ozdób wzdłuż Ul. Pendereckiego w Jastrzębiej Górze,
montaż i demontaż 6 szt. ozdób wzdłuż Ul. Piastowska w Jastrzębiej Górze,
montaż i demontaż 5 szt. ozdób wzdłuż Promenady Światowida w Jastrzębiej Górze,
montaż i demontaż 23 szt. ozdób wzdłuż Ul. Rozewskiej w Jastrzębiej Górze,
montaż i demontaż 12 szt. ozdób wzdłuż Ul. Puckiej w Tupadłach,
montaż i demontaż 29 szt. ozdób wzdłuż Ul. Kopernika i Wojska Polskiego w Karwi,
montaż i demontaż 23 szt. ozdób wzdłuż Ul. Sosnowej w Ostrowie,
montaż i demontaż 18 szt. ozdób wzdłuż Ul. Władysławowskiej w Chłapowie,
montaż i demontaż 13 szt. ozdób wzdłuż Ul. Żeromskiego w Chłapowie,
montaż i demontaż 28 szt. ozdób wzdłuż Ul. Garnizonowej w Rozewiu,
montaż i demontaż 4 szt. ozdób wzdłuż Ul. Leona Wzorka w Rozewiu,
montaż i demontaż 29 szt. ozdób wzdłuż Ul. Kaperskiej w Chałupach,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania w ramach bieżącego zapotrzebowania innych, znajdujących się na stanie Urzędu Miejskiego ozdób świątecznych, które przed użyciem będą wymagały przeglądu technicznego i ewentualnej naprawy.
Montaż iluminacji powinien zostać przeprowadzony zgodnie z posiadaną dokumentacją inwentaryzacyjno-wykonawczą (do wglądu w siedzibie Urzędu).

Dokument nr: RŚiGO.ZO.6a.2020

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA ofert

25.11.2020r. godz. 10:00
IX. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 25.11.2020r. do godz. 10.00. na załączonym druku.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN USŁUGI:
- w zakresie montażu do 04.12.2020r.
- w zakresie demontażu do 31.01.2021r.

Wymagania:
Wykonawca w ofercie określi cenę jednostkową brutto:
1. za ewentualny montaż i demontaż ozdób lub podłączenie zasilania ozdoby,
2. za ewentualną naprawę ozdób.

Dokładną wycenę należy przedstawić w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający zaleca wcześniejsze zapoznanie się z zakresem zlecenia i szczegółami montażu. Ozdoby będzie można obejrzeć w terminie trwania zapytania ofertowego po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Przed wykonaniem usługi odbędzie się protokolarne sprawdzenie stanu sprawności poszczególnych ozdób w celu stwierdzenia ilości ewentualnych napraw i ich dokładnej lokalizacji. Istnieje możliwość również dodatkowego montażu starych ozdób w miejscach nie wskazanych w zapytaniu ofertowym wraz z uzupełnieniem instalacji (dodatkowe gniazdka).
Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi zgodnie z rzeczywistą ilością zawieszonych i naprawionych ozdób świątecznych.

Cena powinna zawierać pomiary ochronne instalacji elektrycznej przed porażeniem prądem elektrycznym.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia.

III. Kryteria oceny ofert

Szacunkowa cena całkowita w oparciu o załączoną tabelę z cenami jednostkowymi poszczególnych elementów zlecenia za realizację zadania - 100 %

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Cena - 100%

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

najniższa oferowana cena brutto
Cena =------------------------------------------------------ x 100
cena brutto badanej oferty
VII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile przewiduje się zmiany takiej umowy

Nie dotyczy

VIII. Termin związania ofertą licząc od terminu składania ofert

7 dni kalendarzowych
X. Warunki płatności

do 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego zadania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferenta, bez podania uzasadnienia.

Kontakt:
Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnień udziela p. Paulina Pach, kontakt tel. +58 674 54 53.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.