Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
729z dziś
4431z ostatnich 7 dni
13781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja systemu oświetlenia

Przedmiot:

Modernizacja systemu oświetlenia

Data zamieszczenia: 2020-12-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Tychy
ul. Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy
powiat: Tychy
tel. (032) 7763333, faks (032) 7763344
poczta@umtychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel. (032) 7763333,
Termin składania ofert: 2021-01-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/", w tym: Zadanie 1) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1; Zadanie 2) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2 Zadanie; 3) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1; Zadanie 4) Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: Zadanie 1 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1 Zadanie 2 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2 Zadanie 3 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1 Zadanie 4 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2 Zadanie 1 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1 Przedmiot zamówienia w zadaniu 1 obejmuje m.in.: - demontaż 410 szt. słupów oświetleniowych, 365 szt. wysięgników, 539 szt. opraw oświetleniowych oraz 17 840 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 18 779 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 432 szt. słupów, 359 szt. wysięgników, 565 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 58 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 11 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc. Zadanie 2 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2 Przedmiot zamówienia w zadaniu 2 obejmuje m.in.: - demontaż 304 szt. słupów oświetleniowych, 451 szt. wysięgników, 652 szt. opraw oświetleniowych oraz 19 069 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 19 854 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 326 szt. słupów, 337 szt. wysięgników, 666 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 87 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 11 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc. Zadanie 3 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1 Przedmiot zamówienia w zadaniu 3 obejmuje m.in.: - demontaż 459 szt. słupów oświetleniowych, 431 szt. wysięgników, 779 szt. opraw oświetleniowych oraz 24 669 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 25 967 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 495 szt. słupów, 436 szt. wysięgników, 815 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 46 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 14 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc. Zadanie 4 - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2 Przedmiot zamówienia w zadaniu 4 obejmuje m.in.: - demontaż 192 szt. słupów oświetleniowych, 169 szt. wysięgników, 318 szt. opraw oświetleniowych oraz 8 449 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 8 894 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 176 szt. słupów, 159 szt. wysięgników, 309 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 29 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 6 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc.; - zakup i montaż sprzętu komputerowego (szczegółowy opis w specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego dołączonej do zamówienia). Dotyczy wszystkich zadań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy. Wszystkie szafy oświetlenia ulicznego muszą być wyposażone w urządzenia do kompensacji energii biernej. Istniejące ciągi oświetlenia nie objęte modernizacją, a będące w sąsiedztwie modernizowanych odcinków, należy zasilić z nowo budowanych szaf oświetleniowych poprzez wyodrębnioną fazę, tym samym likwidując dotychczasowe zasilanie z istniejących szaf sterujących znajdujących się w stacjach transformatorowych własności firmy Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto należy odtworzyć istniejące zasilanie bilbordów oraz wiat przystankowych z sieci oświetleniowej

Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zadaniu 1 obejmuje m.in.: - demontaż 410 szt. słupów oświetleniowych, 365 szt. wysięgników, 539 szt. opraw oświetleniowych oraz 17 840 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 18 779 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 432 szt. słupów, 359 szt. wysięgników, 565 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 58 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 11 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisu 20,00
Okres rękojmi za wady 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zadaniu 2 obejmuje m.in.: - demontaż 304 szt. słupów oświetleniowych, 451 szt. wysięgników, 652 szt. opraw oświetleniowych oraz 19 069 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 19 854 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 326 szt. słupów, 337 szt. wysięgników, 666 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 87 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 11 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisu 20,00
Okres rękojmi za wady 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zadaniu 3 obejmuje m.in.: - demontaż 459 szt. słupów oświetleniowych, 431 szt. wysięgników, 779 szt. opraw oświetleniowych oraz 24 669 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 25 967 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 495 szt. słupów, 436 szt. wysięgników, 815 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 46 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 14 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45231400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisu 20,00
Okres rękojmi za wady 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar III część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia w zadaniu 4 obejmuje m.in.: - demontaż 192 szt. słupów oświetleniowych, 169 szt. wysięgników, 318 szt. opraw oświetleniowych oraz 8 449 m kabla oświetleniowego; - wytrasowanie 8 894 m kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania; - montaż 176 szt. słupów, 159 szt. wysięgników, 309 szt. opraw typu LED z systemem sterowania, 29 szt. gniazd gumowych IP65 do iluminacji oraz 6 szt. szaf oświetleniowych; - roboty towarzyszące i zabezpieczające tj. wywóz, utylizacja, roboty ziemne, przewierty sterowane pod ulicami, przeciski przy użyciu rur ochronnych pod chodnikami, układanie kabli w rurach ochronnych, układanie przewodów, odtworzenie nawierzchni trawnika wraz z obrzeżami, odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej, wszelkie aspekty formalne związane z wyłączeniami i dopuszczeniami, przygotowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgód na zajęcie pasów ruchu drogowego w MZUiM Tychy, obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, etc.; - zakup i montaż sprzętu komputerowego (szczegółowy opis w specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego dołączonej do zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45231400-9, 30231300-0, 48620000-0, 30213100-6, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 30.11.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisu 20,00
Okres rękojmi za wady 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

CPV: 45000000-7,45310000-3,45231400-9,30231300-0,48620000-0,30213100-6,30125120-8

Dokument nr: 771322-N-2020, RZP.271.47.2020.AM

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak.
bip.umtychy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak.
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (parter)

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 18.01.2021, godz.: 10:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.11.2021

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej o wartości: - dla zadania 1 - minimum 930 000,00 zł, - dla zadania 2 - minimum 1 000 000,00 zł, - dla zadania 3 - minimum 1 200 000,00 zł, - dla zadania 4 - minimum 500 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, zamawiający dopuszcza przedstawienie jednego dokumentu z zachowaniem wymaganych wartości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wymagane jest: - dla zadania 1 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto; - dla zadania 2 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; - dla zadania 3 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; - dla zadania 4 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 750 000,00 zł brutto; Wykonawca, zachowując wymagane wartości, może posłużyć się tą samą robotą dla każdego z zadań. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest - niezależnie od ilości zadań do których wykonawca przystąpi: - podnośnik - 1 szt., - koparko-ładowarka - 1 szt., - minikoparka - 1 szt., - wiertnica - 1 szt., - dźwig HDS - 1 szt., - samochód wywrotka - 1 szt., - piła do cięcia asfaltu - 1 szt., - zagęszczarka - 1 szt. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - dla zadania 1: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 2: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 3: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 4: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1. Wykonawca, może posłużyć się tą samą osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dla każdego z zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie. 1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie. 1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z wykonawców. 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 2.1 Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ). 2.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - tj. na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP. 2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wymagane jest: - dla zadania 1 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto; - dla zadania 2 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; - dla zadania 3 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; - dla zadania 4 - wykonanie minimum jednej roboty budowlanej (robota winna być wykonana na podstawie jednej umowy) polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie systemu oświetlenia (w zakresie m.in.: montażu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami oraz okablowaniem) o wartości minimum 750 000,00 zł brutto; Wykonawca, zachowując wymagane wartości, może posłużyć się tą samą robotą dla każdego z zadań. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest - niezależnie od ilości zadań do których wykonawca przystąpi: - podnośnik - 1 szt., - koparko-ładowarka - 1 szt., - minikoparka - 1 szt., - wiertnica - 1 szt., - dźwig HDS - 1 szt., - samochód wywrotka - 1 szt., - piła do cięcia asfaltu - 1 szt., - zagęszczarka - 1 szt. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia: - dla zadania 1: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 2: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 3: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1; - dla zadania 4: a) jednej osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie kierowania robotami, b) jednej osoby z aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w kat. D, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenia na stanowisku dozoru przy zajmowaniu się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1. Wykonawca, może posłużyć się tą samą osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dla każdego z zadań.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2 wypełnione zbiorcze zestawienie kosztów dla każdego z zdań, do którego wykonawca przystąpi (załącznik nr 1a do SIWZ); 1.3 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 - 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), oświadczenie innego podmiotu wymienione w punkcie 6.4.2 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2a do SIWZ); 1.4 dowód wpłaty wadium; 1.5 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.1 stosuje się.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - Zadanie 1 - 63 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 PLN), - Zadanie 2 - 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN), - Zadanie 3 - 82 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 PLN), - Zadanie 4 - 33 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ppkt b do e dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został załączony do oferty
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji serwisu 20,00
Okres rękojmi za wady 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.