Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
718z dziś
5347z ostatnich 7 dni
18361z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa dwóch zestawów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni wraz z adaptacją...

Przedmiot:

Dostawa dwóch zestawów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni wraz z adaptacją pomieszczeń serwerowni

Data zamieszczenia: 2021-03-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 126468210, Faks: +48 126468173
kstopinska@rydygierkrakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: Tel.: +48 126468210,
Termin składania ofert: 2021-04-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA dwóch zestawów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni wraz z adaptacją pomieszczeń serwerowni Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w ramach realizacji projektu ,,MSIM"

Numer referencyjny: 13/ZP/2021
II.1.2)Główny kod CPV
35121700 Systemy alarmowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni wraz z adaptacją pomieszczeń serwerowni Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w ramach realizacji projektu ,,Małopolski System Informacji Medycznej" zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A-1B do nin. specyfikacji lub rozwiązań równoważnych, przy czym oceniając równoważność rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie oceniał parametry infrastruktury zaoferowanej przez Wykonawcę, porównując je z parametrami określonymi w załącznikach 1A-1B.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SWZ (dot. pakietu nr 1) oraz załącznik nr 3B do SWZ (dot. pakietu nr 2).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35121700 Systemy alarmowe
39717200 Urządzenia klimatyzacyjne
45432121 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych
42961100 System kontroli dostępu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia serwerowni wraz z adaptacją pomieszczeń serwerowni Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w ramach realizacji projektu ,,Małopolski System Informacji Medycznej" zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A do nin. specyfikacji lub rozwiązań równoważnych, przy czym oceniając równoważność rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie oceniał parametry infrastruktury zaoferowanej przez Wykonawcę, porównując je z parametrami określonymi w załącznikach 1A.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SWZ (dot. pakietu nr 1).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: ,,Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" RPMP.02.01.05-12-0228/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 1 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów komputerowych do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w ramach realizacji projektu ,,Małopolski System Informacji Medycznej" zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1B do nin. specyfikacji lub rozwiązań równoważnych, przy czym oceniając równoważność rozwiązań zaoferowanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie oceniał parametry infrastruktury zaoferowanej przez Wykonawcę, porównując je z parametrami określonymi w załącznikach 1B.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3B do SWZ (dot. pakietu nr 2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20,00
Cena - Waga: 80,00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: ,,Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" RPMP.02.01.05-12-0228/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 1 30,00 PLN.

CPV: 35121700, 39717200, 45432121, 42961100, 30213000

Dokument nr: 130251-2021, 13/ZP/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Oferty należy składać, za pośrednictwem miniPortalu

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/04/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2021

Kontakt:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-826
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stopińska
E-mail: kstopinska@rydygierkrakow.pl
Tel.: +48 126468210
Faks: +48 126468173

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.