Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa sieci oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stryszów
Stryszów 149
34-146 Stryszów
powiat: wadowicki
338797412
gmina@stryszow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Stryszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 338797412
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci oświetlenia ulicznego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa linii napowietrzno kablowej oświetlenia drogi powiatowej 1731 K Klecza POM oraz 1729 K Leśnica-Stryszów w Łękawicy i Stryszowie zlokalizowana na działkach 2278, 2275/2 ,2163 ,2154/9 ,2154/7, 2158/5 ,2276/2, 2401/2,170/19,170/14,170/3,170/18,170/20,168/4,168/17,2158/6,2158/4,2158/1 w m. Łękawica oraz 7184/1,7184/2,7184/3,3889/11, 3889/6, 3902/2, 3925/8, 6439/2,3926/2,6450,4013/5,4012/7,4012/1,4007/2,6449/9,3953/6,4005/9, 4005/11 ,7163/1,4037/15,4037/8,6455/6,4022/6,4022/7 w m. Stryszów obejmujący następujący zakres prac:
a) montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
b) budowa sieci kablowej,
c) montaż opraw oświetleniowych LED
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
e) załatwienie wszelkich formalności związanych z uruchomieniem oświetlenia

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV- Stryszów na Wielkie Pole zlokalizowana na działkach nr 6341/1, 5225/5, 5225/2, 5576/1, 6302/1, 5575/45, 5575/49, 6084/4, 5581/8, 5581/9, 5581/1, 5761/10, 5762/23, 5762/16, 5762/25, 5762/15, 5762/7, 5762/5, 5762/4, 5761/25, 5761/27, 5761/28, 5761/5, 5761/26, 5761/7, 5756/6, 5756/5, 5756/3, 5713/3, 5713/4, 5713/6, 5713/2, 5733/1, 5733/2 w m. Stryszów., obejmujący następujący zakres prac
a) montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
b) budowa sieci kablowej,
c) montaż opraw oświetleniowych LED
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
e) załatwienie wszelkich formalności związanych z uruchomieniem oświetlenia

Budowa sieci energetycznej oświetleniowej do 1 kV w miejscowościach Dąbrówka i Łękawica- Dąbrówka Centrum zlokalizowana na działkach 1095/2, 1094/3, 1094/4, 1093/1, 1093/2, 1092, 1701/1, 1300/7, 1126/2 1126/3, 1131/1, 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1134/1, 1107, 1106, 1314, 1190/18, 1190/18, 1190/17, 1190/5, 1190/13, 1190/9, 1190/11. 1297/37, 1684, 1682, 1683, 1297/10, 1297/9, 1297/8. 1297/7, 1202/5, 1202/1, 1297/6, 1297/39, 1297/38, 1297/4, 1297/27, 1297/33, 1297/2 w m. Dąbrówka oraz dz. Nr ew. 2275/2, 2166/4 w m. Łękawica, obejmujący następujący zakres prac
a) montaż i stawianie słupów oświetleniowych,
b) budowa sieci kablowej,
c) montaż opraw oświetleniowych LED
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
e) załatwienie wszelkich formalności związanych z uruchomieniem oświetlenia

CPV: 45000000-7, 45230000-8, 45231400-9, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00069801, IiR.271.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w mini portalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7.Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XXIII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 12:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortal

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.