Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wigierski Park Narodowy
Krzywe 82
16-402 Suwałki
powiat: Suwałki
601-917-567
marek.wrona@wigry.org.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: 601-917-567
Termin składania ofert: 2021-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (zwanej dalej Inspektorem Nadzoru) nad robotami budowlanymi o nazwie Restauracja budynku stodoły na terenie kompleksu leśnego Krzywe - przebudowa i rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy opis zamówienia i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty są do pobrania na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/

Identyfikator postępowania na miniportalu to 259cecc3-c67b-4b38-b002-d9a300cecfd4

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 ust. 1 PZP). Zamawiający przewiduje otwarcie ofert w dniu 22.06.2021 roku o godz. 11:15

Składanie ofert:
6. Postępowanie prowadzone będzie się w formie elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 22.06.2021 godz. 11:00 za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Sposób zaszyfrowania i złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP - dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin realizacji

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w terminie do 30.09.2021

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagania i warunki stawiane Wykonawcom.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe do zakresu nadzorowanych robót budowlanych uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . W tym celu do oferty należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osoby/osób, które sprawować będą funkcje Inspektora Nadzoru w poszczególnych branżach tj: konstrukcyjno budowlane, instalacji elektrycznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na realizowane w ramach niniejszego zamówienia usługi na okres przewyższający o 12 miesięcy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawców robót budowlanych nad którymi prowadzony będzie nadzór.

5. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową za wykonanie wszelkich usług niezbędnych do realizacji zamówienia. Wartość robót budowlanych nad którymi sprawowany będzie nadzór wynosi 425 950 zł

Uwagi:
8. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE bez stosowania przepisów ustawy P.Z.P.
9. Kryteria wyboru : Cena 100 %
OGŁOSZENIE

Zamawiający Wigierski Park Narodowy 16-402 Suwałki Krzywe 82 zawiadamia o wszczęciu postępowania o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. Postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP zwolnione z obowiązku stosowania ustawy.

Kontakt:
11. Upoważniony do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania Marek Wrona tel 601-917-567, e-mail; marek.wrona@wigry.org.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.