Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
804z dziś
5296z ostatnich 7 dni
22030z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu zawiesi do mocowania oświetlenia

Przedmiot:

Wykonanie projektu zawiesi do mocowania oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Nadbrzeżnej 36
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
+48 18 441 83 83 +48 18 441 06 67
biuro@mosir-ns.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 18 441 83 83 +48
Termin składania ofert: 2021-06-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu zawiesi do mocowania oświetlenia sali Amfiteatru w Parku Strzeleckim
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia analizy sprawdzenia ustroju dachu nad sceną i widownią przy założeniu dodatkowego obciążenia od inst. oświetleniowej wraz z doborem typu uchwytów do zawieszenia oświetlenia nad sceną i widownią
2. W skład prac do wykonania wchodzi:
a. Analiza aktualnego projektu dachy pod kątem możliwości wykonania dodatkowych zawiesi.
b. Przeliczenie obciążeń i naprężeń dachu pod kątem maksymalnego możliwego dodatkowego obciążenia.
c. Wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do technicznego wykonania zawiesi.
d. Wykonanie rysunków technicznych poszczególnych zawiesi wystarczających do ich późniejszego wykonania.
e. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zawiesi nad sceną.
2. Pozostałe warunki udzjelenia zamówienia.
Rozmieszczenie planowanego oświetlenia do wykonania podwieszeń stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
Oferent składając ofertę oświadcza iż posiada wymagane prawem koncesje, pozwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zapytania.

Dokument nr: MOSIR/KDA/ 502/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w sekretariacie zamawiającego pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, ul Nadbrzeżna 34,33 - 300 Nowy Sącz, w kopercie z opisem: ,,Oferta na zadanie pn.:
Wykonanie projektu zawiesi do mocowania oświetlenia sali Amfiteatru w Parku Strzeleckim
lub na email: biuro@mosir-ns.pl oraz m.rojna@mosir-ns.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2021 do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2021

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%.
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o opis zamówienia;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług;
c) ewentualne pozostałe koszty,
Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Cena wyrażona winna być w walucie polskiej.
4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty*:
a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany wykonawca podpisze umowę w siedzibie zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego, są: Dyrektor MOSiR - Marcin ROjNA Tel 733 996 991 email: m.rojna@mosir-ns.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.