Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
470z dziś
4993z ostatnich 7 dni
18088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pracowni

Przedmiot:

Adaptacja pracowni

Data zamieszczenia: 2021-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żarnowiec
Krakowska 34
42-439 Żarnowiec
powiat: zawierciański
lsigminazarnowiec@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58526
Województwo: śląskie
Miasto: Żarnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/Z/2021
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.11.01.04-24-026A/20 - Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu

Część 1
Adaptacja pracowni matematycznej i przyrodniczej

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pracowni matematycznej i przyrodniczej pod zakupiony sprzęt w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowcu w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-026A/20-003 pn. ,,Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Żarnowcu", według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI.
Szczegóły w załączniku: Żarnowiec ZO nr 02 - adaptacja pracowni.pdf

CPV: 50760000-0

Dokument nr: 2021-6990-58526, 02/Z/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
zawierciański
Gmina
Żarnowiec
Miejscowość
Żarnowiec

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym lub Beneficjentem projektu osobowo lub kapitałowo
1. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Żarnowcu, ul. Krakowska 23, 42 - 439 Żarnowiec, jak również z Beneficjentem Projektu tj. Gminą Zarnowiec, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.
2. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty.
Szczegóły w załączniku: Żarnowiec ZO nr 02 - adaptacja pracowni.pdf

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-09
Data ostatniej zmiany
2021-07-09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Szczegóły w załączniku: Żarnowiec ZO nr 02 - adaptacja pracowni.pdf
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Szczegóły w załączniku: Żarnowiec ZO nr 02 - adaptacja pracowni.pdf

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Teresa Mucha-Popiel
tel.:
e-mail: lsigminazarnowiec@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.