Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płytek betonowych z podbudową na nawierzchnie z...

Przedmiot:

Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płytek betonowych z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2021-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Beskid" Nowy Sącz
ul. B.A. Konstanty 12 A
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
Tel. 18 443 41 34, 18 443 41 07, 512 121 138, 512 121 137, 793 790 662
sm@smbeskidns.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 18 443 41 34, 1
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZETARG
Na wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płytek betonowych
50x50x7 cm z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej typu
,,BEHATON" gr. 6 cm przy budynkach mieszkalnych Browarna 39,
Browarna 50 oraz Browarna 42 na Osiedlu Wojska Polskiego
w Nowym Sączu.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płytek
betonowych 50x50x7 cm z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej typu
,,BEHATON" gr. 6cm. przy budynkach mieszkalnych Browarna 39, Browarna 50 oraz
Browarna 42 na Osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu.
BROWARNA 50 - zakres robót;
- demontaż starych płyt betonowych 50x50x7 cm - około 170,00 m2
- demontaż obrzeży betonowych w ilości - około 125,00 mb.
- wykonanie korytowania (zebranie starej podbudowy) -170,00 m2
- ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 20x6 cm - około 125,00 mb.
- wykonanie nowej podbudowy z klińca - około 170,00 m2
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu ,,BEHATON'; gr. 6 cm na podsypce grys
2-6 mm - około 170,00m2.
- wywiezienie z terenu budowy nieuszkodzonych płytek betonowych na wskazane miejsce przez
Inwestora.
- wykonanie podjazdu z ulicy na parking znajdujący się od strony szczytu budynku - konieczna
jest propozycja i własne rozwiązanie problemu i jego wycena.
BROWARNA 39 - zakres robót;
- demontaż starych płyt betonowych 50x50x7 cm - około 285,50 m2
- demontaż obrzeży betonowych w ilości - około 175,00 mb.
- wykonanie korytowania ( zebranie starej podbudowy) - 285,50 m2
- ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 20x6 cm - około 175,00 mb.
- wykonanie nowej podbudowy z klińca - około 285,50 m2
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu ,,BEHATON'; gr. 6 cm na podsypce grys
2-6 mm - około 285,50m2.
- wywiezienie z terenu budowy nieuszkodzonych płytek betonowych na wskazane miejsce przez
Inwestora.
BROWARNA 42 - zakres robót;
- karczowanie krzewów - 4 szt.
-wykonanie korytowania pod chodnik w ziemi z odwozem - około 28,00 m2
- ułożenie nowych obrzeży trawnikowych 20x6 cm - około 54,00 mb.
- wykonanie nowej podbudowy z klińca - około 28,00 m2
- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej typu ,,BEHATON'; gr. 6 cm na podsypce grys
2-6 mm - około 28,00m2.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: upływa w dniu 26.07.2021 roku
Ofertę z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z płytek
betonowych 50x50x7 cm z podbudową na nawierzchnie z kostki brukowej typu
,,BEHATON" gr. 6cm przy budynkach mieszkalnych Browarna 39, Browarna 50
oraz Browarna 42 na Osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Sączu" .
ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:
33-300 NOWY SĄCZ ul .B.A. Konstanty 12a Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Beskid "
nie później niż do dnia 26.07.2021 do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia - III, IV kwartał 2021 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania
Wykonawcą może być przedsiębiorstwo posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub który
przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie wymienionym w ustępie 2.
5. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z oferta
1. Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiotu, musi do oferty dołączyć pisemne
zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia potencjału wraz z oświadczeniem tego podmiotu w
zakresie braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym dniem do podpisania umowy.
7. Okres udzielonej gwarancji - 5 lat
8. Termin związania oferta
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
9. Zamawiający informuje, że po terminie do składania ofert niezwłocznie przystąpi do ich analizy
i dokonania wyboru. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą w celu ustalenia
terminu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego przetargu (bez podania przyczyny). Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości przetargu, bez podania przyczyn.
Zamawiający wymaga wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie, posiadającą stosowne
uprawnienia budowlane.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych
Sekretariat SM ,,BESKID" tel. 18 443 41 34
Administracja SM ,,BESKID" tel. 512-121-137

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.