Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa linii kablowej niskiego napięcia wydzielonej oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa linii kablowej niskiego napięcia wydzielonej oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Harasiuki
ul. Długa 11
37-413 Harasiuki
powiat: niżański
tel: 15 879 13 06
Województwo: podkarpackie
Miasto: Harasiuki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 15 879 13 06
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE/CENOWE
dla zamówienia publicznego do kwoty netto 130 000 złotych.
Gmina Harasiuki
zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. ,,Budowa linii kablowej niskiego napięcia, wydzielonej oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna (Huta Krzeszowska Ul. Błonie)"
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej niskiego napięcia wydzielonej oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym Huta Podgórna(Huta Krzeszowska Ul. Błonie). Zakres robót obejmuje: wykonanie linii kablowej dł. około 376 m, montaż słupów w ilości 4 szt, montaż opraw ledowych, pomiary elektryczne, inwentaryzacja powykonawcza, Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem-wykonawczym, przedmiarem robót stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 29.07.2021r .o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego pokój nr 11.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 (sekretariat) w terminie do dnia 29.07.2021r do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Do 15 października 2021 roku,

Wymagania:
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga)*:
Cena 100%,
(Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert).
Okres gwarancji*:
Wymagany prze Zamawiającego okres gwarancji - 12 miesięcy,
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Sposób przygotowania oferty:
Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku (załącznik nr 3 ,formularz oferty).
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania woli w imieniu wykonawcy wg. dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz opisać ,, Oferta na wykonanie oświetlenia"
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Pzp.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Aleksander Jabłoński - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
Do oferty należy dołączyć:
1. Wypełniony kosztorys ofertowy(ślepy),
2. Formularz oferty,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.