Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem i pracami przygotowawczymi dźwigu towarowego

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem i pracami przygotowawczymi dźwigu towarowego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
powiat: Lublin
tel. (+ 81) 445-66-22 fax: (+ 81) 533-37-52
michal.potiopa@up.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+ 81) 445-66-2
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"DOSTAWA wraz z montażem i pracami przygotowawczymi dźwigu towarowego typu EPD-300-R-P w Centrum Kult. Fiz.i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie."
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. DOSTAWA i montaż dźwigu towarowego typu EPD-300-R-P z napędem ciernym przystosowanym do przewozu towarów.
2. Wykonanie fundamentów i niezbędnych prac budowlanych umożliwiających poprawną pracę dźwigu towarowego.
3. Lokalizacja dźwigu w istniejącym ciągu komunikacyjnym do podbasenia, na zewnątrz budynku.
4. Wykonawca wykona wszelkie prace mające na celu prawidłowe podłączenie i uruchomienie oraz dalszą eksploatację dźwigu, w tym prace instalacyjne elektryczne i budowlane jak również wykończeniowe mające na celu zachowanie estetyki budynku.
5. Wystawienie deklaracji zgodności WE, oznaczenie dźwigu znakiem CE.
6. Przygotowanie dokumentacji odbiorczej i przeprowadzenie czynności rejestracji dźwigu przed organami Urzędu Dozoru Technicznego zwanego w dalszej części umowy ,,UDT".
7. Uruchomienie dźwigu w pełnym zakresie i przekazanie ich do eksploatacji.
8. Dostarczenia instrukcji obsługi i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej zwanej w dalszej części umowy ,,DTR" w języku polskim wraz z wykazem autoryzowanych punktów serwisowych.
9. Przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu (szkolenia) w zakresie obsługi dostarczonego dźwigu.
Dane dźwigu
o udźwig Q=300kg, 2 przystanki, 2 dojścia,
o prędkość jazdy V=0,33m/s
o wysokość podnoszenia 3,40m
o sterowanie przyciskowe zewnętrzne z sygnalizacją świetlna i dźwiękową
o łagodny start i zatrzymanie,
o kabina przelotowa o wym. S x G x H = 1000xl4000xl200(mm) wykonana z blachy nierdzewnej INOX i barierki
o drzwi uchylne dwuskrzydłowe otwierane z poziomu podłogi o wymiarach S x H = 1000x1200(mm) wykonana z blachy nierdzewnej INOX
o drzwiczki do maszynowni wykonane z blachy nierdzewnej INOX
o maszynownia górna
o urządzenie wraz z konstrukcją stalową samonośną ocynkowana przystosowana do kotwienia kotwienie nowych wsporników prowadnic kabinowych i przeciwwagowych do muru kotwami do betonu,
o wymiary zewnętrzne konstrukcji szybu około S x G 1550x16500mm z obudową wykonana z płyty warstwowej lOOmm (2 x blacha +pianka 1750x18500mm, w kolorze RAL 7040), wysokość górnej kondygnacji 2900mm, podszybie minimum 300mm.

Otwarcie ofert: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy zamówienia/zlecenia * lub umowę w sprawie zamówienia publicznego.*

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2021 roku, do godz. 9.00 w jednej z dopuszczonych form tj. w zaklejonej kopercie* w siedzibie Zamawiającego, 20-950 Lublin, Ul. Głęboka 28 pok 073 lub e:mailem na adres: michal.potiopa@up.lublin.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
10 tygodni od daty wysłania zlecenia na wykonaną usługę, ale nie później niż do 20.09.202 lroku.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ należy ją złożyć*:
a/ w jednej zamkniętej kopercie, b/ emailem na adres: michal.potiopa@up.lublin.pl 2/ na kopercie / w emailu* należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres
Wykonawcy oraz napis: Zapytanie ofertowe na: "Dostawa wraz Z montażem i
pracami przygotowawczymi dźwigu towarowego typu EPD-300-R-P w Centrum
Kult. Fiz.i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie." 3/ Ofertę należy przygotować według wzoru formularza oferty (załącznik nr 2). 4/ Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
5/ Oferta należy sporządzić w języku polskim, czytelnie trwałą techniką. 6/ Oferowane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie. II Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto. 8/ Oferta ma obejmować całość zamówienia.
91 Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom o najniższej cenie.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
l/Cena - 100%,
5. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1/ Formularz oferty wg załącznika nr 2.
6. Opis sposobu obliczenia ceny:
W cenę oferty należy wliczyć:
1/ wartość dostawy-/ usługi / rob. budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
21 obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przez Wykonawcę jest stała i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom,
2
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będzie oceniana, a jeśli została złożona w zaklejonej kopercie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są: Pan/Pani Pan Robert Kozłowski.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.