Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie digitalizacji zabytków, wykonanie animacji pracy zabytku ze zbiorów wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie digitalizacji zabytków, wykonanie animacji pracy zabytku ze zbiorów wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szanowni Państwo,
Zamawiający - Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia pn.:
Wykonanie digitalizacji 75 zabytków, wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego wraz z uruchomieniem katalogu zbiorów on-line
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizację zamówienia zaplanowano w 2 etapach.
Etap 1:

Wykonanie digitalizacji 75 zabytków (zgodnie z zaktualizowanym Załącznikiem nr 1) oraz wykonanie animacji pracy 1 zabytku ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego:

digitalizacja 75 zabytków: 2D metodą fotograficzną w wysokiej rozdzielczości
digitalizacja 10 zabytków: 3D fotografia obrotowa
digitalizacja 10 zabytków: 3D fotogrametria
digitalizacja 1 zabytku - skan 3D i przygotowanie animacji działającego eksponatu:

Płyta traserska z perfektorem (MRS/MPh/686/1-2)

pozyskane odwzorowania powinny służyć celom budowy katalogu zbiorów online, dokumentacyjnym, inwentaryzacyjnym, publikacyjnym (drukowany katalog zbiorów)
wymagane jest przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych praw majątkowych wynikających z prawa autorskiego dotyczących nieograniczonego w czasie, obszarze, sposobie, polu eksploatacji, wolnego eksploatowania wizerunków cyfrowych dokumentowanych obiektów muzealnych
odwzorowania powinny ukazywać możliwie pełny wizerunek i cechy właściwe danemu obiektowi, w sposób, który zminimalizuje potrzebę wykorzystywania programów graficznych do obróbki plików pierwotnych. Wyklucza się dokonywanie zmian proporcji wizerunku cyfrowego.
usługę digitalizacji muzealiów należy wykonać zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji muzealiów:

- Katalogiem Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych
- Digitalizacja Zalecenia_NIMOZ
- http://digitalizacja.nimoz.pl/rekomendacje-nimoz/publikacje-opracowania/planowanie-i-realizacja projektów), w tym zapis o niezbędnych metadanych technicznych.

Zamawiający wymaga wykonania po minimum jednym zdjęciu ze wzornikiem koloru, szarości, wymiaru, a także takich zdjęć, które ukażą miejsca obiektu niewidoczne.
wyklucza się stosowanie innego oświetlenia poza światłami studyjnymi (stałymi, panelowymi, wyładowczymi): o jak najniższej emisji ciepła, stabilnych parametrach oświetlenia, stałej i kontrolowalnej temperaturze barwowej, wysokim współczynniku oddawania barw [CRI], w przypadku lamp panelowych możliwie najwyższą częstotliwość świecenia. Obiekty muzealne winny być umieszczone na neutralnym barwnie i fakturowo tle.
wymaga się zapisu zdjęć w formatach graficznych: źródłowy RAW (minimum 1 ujęcie w najwyższej możliwej jakości) oraz TIFF i JPEG.
przy skanach i fotografiach 3D - przekazać w wersji zarówno źródłowej (nieobrobionej) jak i finalnej, formaty (umożliwiające edycję plików w powszechnie dostępnych programach). Celem skanowania i fotografowania 3D będzie pokazanie obiektu z każdej strony.
fotografie winny być wykonane z wykorzystaniem aparatów z matrycami minimum 20 mln pikseli, minimalnej wielkości zapisu 2784x1856 pikseli (minimum 300 DPI), przy wykorzystaniu obiektywów o stałej i zmiennej ogniskowej dostosowanej do poszczególnych rodzajów obiektów muzealnych, o możliwie najniższym świetle, apochromatycznych z minimalnym użyciem nasadkowych filtrów korygujących.
w czasie całego procesu fotografowania wymagane jest korzystanie z jednakowych wzorców barwnych (wg zaleceń NIMOZ), wzorców szarości oraz wzorców określających wymiary fotografowanego obiektu.
wykonana dokumentacja winna być dostarczona na twardym dysku zewnętrznym 2.5".
opracowanie metadanych opisujących obiekty (informacje merytoryczne do metadanych będą pochodziły od pracowników Muzeum).
opracowanie metadanych technicznych dotyczących samego procesu digitalizacji należy do Wykonawcy.
przeniesienie na Zamawiającego całości zbywalnych praw majątkowych do wykonanego dzieła (produktów digitalizacji i metadanych).

Etap 2:
Utworzenie i udostępnienie katalogu zbiorów on-line (cyfrowej dokumentacji kolekcji) na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w formie podstrony: http://muzeum.stalowawola.pl/zbioryonline/
Wykonawca może:

stworzyć nowy serwis (z bazą danych) oparty na funkcjonalnym CMS

lub

Wykonawca może wykorzystać funkcjonujący w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli system zarządzania stroną i kolekcją w postaci programu MUZEO firmy Fp System. Wykonawca stworzy wówczas nową stronę startową do zbiorów online. Będzie to strona startowa z podziałem na kolekcje: a) prace Alfonsa Karpińskiego - przeniesienie istniejących materiałów; b) nowotworzoną - kolekcję zabytków Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Projekt katalogu zbiorów on-line powinien być nowoczesny, oryginalny, czytelny, intuicyjny i przyjazny dla ,,Zwiedzającego".
Katalog zbiorów online będzie składał się z odwzorowań 175 zabytków związanych z Centralnym Okręgiem Przemysłowym (w tym fotografie 2D, fotografie obrotowe, animacje, nagrania lektorskie z audiodeskrypcją).
Muzeum zamieści we własnym zakresie odwzorowania 100 zabytków (w postaci fotografii 2D), ok. 200 - 250 fotografii, a Wykonawca w tym pomoże.
Planuje się dodanie linków do YouTube z filmami i animacjami.
Katalog zbiorów on-line będzie zawierał minimum:

zdjęcie dzieła w rozdzielczości z możliwością zoom-owania. Plik powinien mieć wagę do 1 MB.
informacje na temat dzieła (tytuł dzieła, autor, data i miejsce powstania, rodzaj, wymiary, technika, tworzywo, słowa kluczowe, opis, nr inwentarzowy i inne). Dotyczy wyłącznie 75 obiektów wymienionych w załączniku nr 1. Zamawiający dostarczy w terminie do 14 dni od podpisania umowy wszystkie dane na temat dzieła, a także opisy merytoryczne.
tłumaczenia tekstów na język angielski wykonane przez Wykonawcę (menu oraz opisy zabytków - 40 stron wydawniczych A4 po 1200 znaków) - usługa tłumaczenia wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
fotografie obrotowe, animacje, pliki dźwiękowe - poprzez osadzenie w serwisie lub dodanie linków do serwisów zewnętrznych np. do YouTube, Spotify, itp.

Katalog zbiorów on-line będzie umożliwiał m.in.:

dodawanie kolejnych rekordów (w postaci fotografii 2D, pików dźwiękowych efektów fotografii obrotowej lub co najmniej linków do animacji, efektów fotografii obrotowej, plików dźwiękowych),
dodawanie wersji językowych min.: język angielski,
aktualizacje informacji,
Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z obsługi katalogu, potwierdzone stosownym protokołem.
Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie wersji anglojęzycznej: tj. opracowanie menu oraz profesjonalne tłumaczenie nazw i opisów zabytków w liczbie 175 szt. (łącznie 40 stron wydawniczych A4 po 1200 znaków).
Katalog on-line będzie służyć przede wszystkim celom poznawczym i edukacyjnym. Zamawiający będzie za jego pomocą upowszechniać wiedzę o zgromadzonych zbiorach dot. Centralnego Okręgu Przemysłowego
Katalog online musi być dostępny na komputerach oraz urządzeniach mobilnych takich jak smartfony/tabety (Android, iOS, Windows Phone) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Wykonawca zapewni pełną, profesjonalną obróbkę graficzną wszystkich fotografii wraz z ich ewentualnym retuszem.
Katalog zbiorów online musi posiadać wyszukiwarkę przynajmniej po: nazwie, datowaniu, technice, materiale.
Katalog zbiorów online musi posiadać elementy przystosowujące stronę dla osób z niepełnosprawnościami (np. słabowidzących) - zgodnie z WCAG 2.1.
Katalog zbiorów online musi posiadać 2 wersje językowe: polską i angielską.
Opisy w technice audiodeskrypcji wykonuje Wykonawca (15 wskazanych przez Zamawiającego zabytków). Wykonawca wykona i osadzi nagrania lektorskie audiodeskrypcji mp3 w prezentacji na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego. (15 x A4 po 1200 znaków).
Dopuszczalne jest stosowanie linków do serwisów zewnętrznych np. YT, Spotify itd.
Wymagane jest przekazanie na rzecz Zamawiającego pełnych praw majątkowych wynikających z prawa autorskiego dotyczących nieograniczonego w czasie, obszarze, sposobie, polu eksploatacji, wolnego eksploatowania przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
Zwracamy się o przedstawienie szacunkowej wyceny usługi
w terminie do dnia 28 lipca 2021 r. godz. 12:00
na adres e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl oraz
oferty@muzeum.stalowawola.pl przygotowanej
na formularzu wyceny szacunkowej (Załącznik A).

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompletnej usługi w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Zamawiający przewiduje, wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający planuje podpisanie umowy i przekazanie zabytków do digitalizacji ok. 15.10.2021.
Usługę należy wykonać przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru świadczonych usług.
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą eksponatów objętych niniejsza umową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania rzeczoznawcy, który dokona oceny należytego wykonania konserwacji oraz odebrania usługi.
Zamawiający informuje, że niniejsze rozpoznanie służy jedynie ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia w celu ustalenia procedury właściwej do udzielenia zamówienia publicznego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.