Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
malgorzata.warszawska@dabrowskie-wodociagi.pl
https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/zapytania_email,52630,02b37847bda87d90570abc684f5bd343.html
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych"
Przedmiot zamówienia:
UWAGA!!!
Zamawiający wprowadził brak możliwości wprowadzenia ceny na Platformie. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić na wzorach dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Wszelkie informacje do prawidłowego przygotowania oferty znajdują się w załączonych materiałach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1) ZAMAWIAJĄCY:
DĄBROWSKIE WODOCIĄGI sp.z o.o.
Adres:
UL. POWSTAŃCÓW 13
41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA
2) TRYB ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej wysokości progów unijnych wprowadzonego uchwałą nr 13/2021 Zarządu Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane o wartości poniżej wysokości progów unijnych. Tryb postępowanie - zapytanie o cenę (§ 18 Regulaminu).
3) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
4) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
Przedmiot zamówienia stanowi:
- dostawa, montaż i konfiguracja stacji ładowania pojazdów elektrycznych typ wolnostojąca, na słupku z dwoma gniazdami do ładowania każde o mocy 11kW
- dostawa, montaż i konfiguracja stacji ładowania pojazdów elektrycznych typ wallbox dwóch sztuk każde o mocy 11 kW
Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- umowa, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia,
- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:,,DOSTAWA i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych"
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/32/2021
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
5) INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
6) DOKUMENTY WYMAGANE WRAZ Z OFERTĄ
Wykonawca wraz z ofertą złoży n/w dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i doświadczenia do realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie doświadczenia w zakresie montażu i projektowaniu stacji ładowania pojazdów elektrycznych (treść przedmiotowego oświadczenia zawarta w formularzu ofertowym) oraz niezbędnych uprawnień do realizacji przedmiotowego zamówienia.
- w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia do oferty należy dołączyć min. 1 referencję potwierdzającą realizację zadania w zakresie montażu i projektowaniu stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane od daty zawarcia umowy maksymalnie do 28.10.2021.
8) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena 100%
9) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 9:00
Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy.
10) TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021r. o godz. 9:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
11) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31.08.2021r.
12) OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.
Zgodnie z §13 Załącznika nr 2 do ogłoszenia.
UWAGA!!!
Zamawiający wprowadził brak możliwości wprowadzenia ceny na Platformie. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić na wzorach dokumentów opracowanych przez Zamawiającego. Wszelkie informacje do prawidłowego przygotowania oferty znajdują się w załączonych materiałach.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. ,,DOSTAWA i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych" CPV/Indeks 1 komplet %

Dokument nr: Z20/47267

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/zapytania_email,52630,02b37847bda87d90570abc684f5bd343.html
TERMIN SKŁADANIA:
02- 08- 2021 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
30- 07- 2021 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dabrowskie-wodociagi.logintrade.net/zapytania_email,52630,02b37847bda87d90570abc684f5bd343.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy
Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Warszawska
tel:
e-mail: malgorzata.warszawska@dabrowskie-wodociagi.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.