Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej z PVC

Przedmiot:

Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej z PVC

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
ul. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 872 10 60, kom. 605 988 990
dz.tech@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 872 10 60, k
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej z PVC w pokojach nr 215 i
215a, bud. A3, Kolegium Nauk Humanistycznych UR.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
VI. Ofertę należy dostarczyć (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, najpóźniej do
30.07.2021, godz. 10.00 ) w zaklejonej kopercie na adres:
Uniwersytet Rzeszowski,
KANCELARIA OGÓLNA,
35-959 Rzeszów, Ul. Kopisto 2A,
budynek A2, pokój 10
Na kopercie musi znajdować się opis: ,,Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej
z PVC w pokojach nr 215 i 215a, bud. A3, Kolegium Nauk Humanistycznych UR."
Nie otwierać przed terminem 30.07.2021 r. godz. 10.00"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia: do 27.08.2021 r.

Wymagania:
III. Warunki płatności:
Należność płatna przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru robót potwierdzonych protokołem odbioru,
który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi zawierać:
? Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 - ,,Formularz oferty",
VII. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający zleci realizację wykonania robót Wykonawcy, którego oferta:
? spełni wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu
1
? będzie korzystna cenowo (100%)
Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
VIII.Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
? nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
? nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
? zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

Uwagi:
. Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów,
adres email: antochow@ur.edu.pl, tel. (17) 872 34 39
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem
ofertowym na wykonanie robót remontowych w Sali gimnastycznej w budynku B2 przy
ul. Kasprowicza 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania
danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty
świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie
i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam
prowadzenie programów i szkoleń.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez
Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bernard Konkol, tel. 17 872 10 60, e-mail: dz.tech@ur.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.