Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu wymiany okien wraz z poprawą bezpieczeństwa w budynku wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie projektu wymiany okien wraz z poprawą bezpieczeństwa w budynku wraz z kosztorysem inwestorskim i nadzorem autorskim

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 694 444 158, tel. 694 444 026
ewa.jalocha@mswia.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 694 444 158, t
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu wymiany okien wraz z poprawą bezpieczeństwa w budynku Biura Przepustek przy Ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie wraz z kosztorysem inwestorskim i nadzorem autorskim".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Projektu
umowy.

Dokument nr: 28/BAF/2021

Specyfikacja:
Wizja lokalna na terenie obiektu przy Ul. Rakowiecka 2a odbędzie się w dniu 29 lipca
2021 r. o godz. 14:00. Zainteresowani wizją Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie
zamiaru udziału najpóźniej w przeddzień wizji na maila: ewa.jalocha@mswia.gov.pl,
wskazując w zgłoszeniu imię i nazwisko (Osoby uczestniczące w wizji lokalnej
zobowiązane będą okazać dowód osobisty).

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie: 4 sierpień 2021 r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji zamówienia
Rakowiecka 2a w Warszawie
3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu umowy - do 8 tygodni od podpisania Umowy, w tym
termin wykonania dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich (dalej Projektu) do 5 tygodni od daty podpisania Umowy, a 3 tygodnie na
dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Termin
wykonania Projektu będzie przez Zamawiajacego punktowany.

Wymagania:
Zgodnie z § 9 ust 2 projektu Umowy Wykonawca powinien być świadomy, że w terminie
określonym w § 3 ust. 1 wymagane jest odebranie przedmiotu Umowy przez Zamawiającego,
tym samym Wykonawca złoży przedmiot Umowy odpowiednio wcześniej,
z uwzględnieniem procedury odbioru i terminów wynikających z Umowy.
4. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować na adres:
ewa.jalocha@mswia.gov.pl lub adam.solecki@mswia.gov.pl
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią wykonanie
przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. O ile
przepisy prawa tego wymagają, osoby te muszą posiadać uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz ważne zaświadczenia o przynależności do
odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tego
tytułu.
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zaproszenia.
2. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisaną przez osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) na adres: ewa.jalocha@mswia.gov.pl
3. W cenie muszą zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy biorąc pod uwagę :
1. cenę za realizację przedmiotu zamówienia - 80 %
2. termin wykonania Projektu:
do 5 tygodni - 0 pkt,
do 4 tygodni - 10 pkt,
do 3 tygodni - 20 pkt,
9. Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) wprowadzenia zmian do niniejszego postępowania przed upływem terminu
składania ofert, o czym powiadomi wykonawców;
b) wyjaśnienia oferty lub odrzucenia oferty niespełniającej wymagań;
c) negocjacji;
d) unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny; z tego tytułu nie
przysługuje wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o treści stanowiącej załącznik nr 1 do
Zaproszenia do składania ofert.
3. Jeżeli upoważnienie do podpisania umowy dla osoby reprezentującej Wykonawcę nie
będzie wynikało z odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji
3
Informacji o Działalności Gospodarczej, przed zawarciem umowy Zamawiający zwróci
się o przedłożenie pełnomocnictwa.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
zawiera załącznik nr 5.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
Pani Ewa Jałocha nr tel.: 694 444 158 lub Pan Adam Solecki nr tel. 694 444 026.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.