Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska oraz...

Przedmiot:

Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska oraz czyszczenie separatorów, zbiorników i osadników

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 663 661 345, tel. 609 666 065, 506 018 125, 502 232 335, 22 39 10 197
zun@mpo.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 663 661 345, te
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska oraz czyszczenie
separatorów, zbiorników i osadników na nieruchomościach Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska
(zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Prawo budowlane - Dz.U. 2020 poz. 1033)
1) separatorów substancji ropopochodnych;
2) osadników, zbiorników, pompowni
Opis przedmiotu zamówienia:
I. Urządzenia objęte przedmiotem zamówienia:
przy Ul. Tatarskiej 2/4:
o separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-H KOALA II 6/5000,
o separator koalescencyjny SEKOT-B 6/2500,
o separator koalescencyjny SEKOTW-B 10/100/2,0
przy Ul. Krzyżówki 5:
o separator koalescencyjny ECO-K 30/300-3,5
przy Ul. Kampinoskiej 1:
o osadnik w przepompowni. ok. 75m?
o osadnik pionowy ok. 50m?
przy Ul. Sosnkowskiego 4:
o osadnik ścieków 5x2,6 m gł. 3,5m
przy Ul. Kopijników 13:
o separator koalescencyjny UNICON NG3
o osadnik
przy Ul. Obozowej 43:
o separator przy myjni ok. 15m?
W ramach czyszczenia ww. urządzeń wybrany wykonawca zobowiązany będzie do ich opróżnienia
z nagromadzonych odpadów oraz do wykonania hydrodynamicznego czyszczenia urządzeń.
Wykonawca usługi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
779 ze zm.) będzie wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy
Zamawiający zaleca aby przed złożeniem oferty zapoznać się z zakresem prac na miejscu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dn.: 2021-09-13 o godz. 12:00
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: Ul. Obozowa 43

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2021-10-15.

Wymagania:
II. Okresowa kontrola stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska.
Kontrolę stanu urządzeń musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne.
Z wykonania okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń służących ochronie środowiska należy
sporządzić protokół zgodnie z art. 62a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1033) Protokół
powinien zawierać:
1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały
wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały
stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli
tych elementów;
Do protokołu, należy dołączyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności
instalacyjnej w zakresie obejmującym sieci kanalizacyjne oraz kopię ważnego zaświadczenia o
przynależności do izby samorządu zawodowego.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 Wykonawca w trakcie wykonywania usługi zobowiązany jest stosować wymagane
przepisami prawa niezbędne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa.
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena -100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu na miejscu:
- przy ul. Kampinoska 1: Dariusz Krzyt tel. 663 661 345,
- przy ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Obozowa 43 : Stanisław Czyż tel. 609 666 065,
- przy ul. Sosnkowskiego 4: Mirosław Betlejewski 506 018 125,
- przy ul. Kopijników 13 i ul. Krzyżówki 5: Ryszard Chajęcki 502 232 335.
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Iwona Wronka
Tel. kontaktowy: 22 39 10 197

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.