Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Przedmiot:

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 64 77 308
kspychala@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 64 77 308
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
o Nazwa postępowania:
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach (budowa - montaż progów) na ulicach Ściegiennego/Rynarzewska, Ściegiennego, Słoneczna, Pogodna, rumuńska, Podchorążych, Jugosłowiańska w Poznaniu.
o Opis przedmiotu zamówienia
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu (budowa - montaż progów) na ulicach Ściegiennego/Rynarzewska, Ściegiennego, Słoneczna, Pogodna, rumuńska, Podchorążych, Jugosłowiańska w Poznaniu:
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicach w Poznaniu .
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
Stałe organizacje ruchu - Załącznik nr 2,
Wymagania dotyczące urządzeń bezpieczeństwa ruchu - załącznik nr 3
Wzór Umowy - Załączniku nr 4
Kosztorys ofertowy - załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia
Wykonawca przed złożeniem zamówienia na oznakowanie poziomie, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego musi uzyskać ich aprobatę przez inspektora prowadzącego temat z ramienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
Jeżeli w przedmiarze robót nie podano technologii wykonania oznakowania poziomego należy wycenić malowanie w technologii spray plastic.
oraz:
a)wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót i demontaż po ich zakończeniu tymczasowego oznakowania placu budowy oraz tymczasowej organizacji ruchu,.
Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Urząd Miasta Poznania Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu projekt tymczasowej organizacji ruchu.
W przypadku dróg wewnętrznych będących w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich w poznaniu w/w projekt należy przedłożyć do zatwierdzenia w siedzibie ZDM w Poznaniu.
b ) uporządkowania i odtworzenia terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót,
c ) zabezpieczenia drzew i krzewów, zarówno pni jak i terenu wokół każdego z drzew. W zasięgu korony drzewa dopuszcza się tylko ręczne wykonanie robót.
Przycięcie korzeni możliwe jest jedynie w taki sposób, aby nie dopuścić do zachwiania statyki drzewa (np. przez jednostronne podcinanie korzeni) pod warunkiem natychmiastowego ich zabezpieczenia przez specjalistycznego wykonawcę. Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca.
d ) Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do umieszczenia w obrębie placu budowy tablic informacyjnych przedstawiających m.in. informację o prowadzonych robotach oraz terminie ich prowadzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia 2 tablic informacyjnych o wymiarach 70x100 cm plus kartka papieru A4 na jednym słupku (po jednej na początku i końcu prowadzenia inwestycji, kartka ma być wymienna, zalaminowana), zgodnie z ,,Wytycznymi dla Wykonawców" (dostępnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl,
(zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców" - ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-oinwestycjach- remontach-i-utrudnieniach).
Tablice należy mocować do podłoża w taki sposób, aby nie niszczyć chodników, jezdni oraz
zagospodarowanych terenów zieleni. Jeżeli nie ma możliwości zamocowania słupka w pasie drogowym w miejscu nieutwardzonym to tablice na słupkach należy ustawić na konstrukcjach przenośnych niezwiązanych z gruntem.
Tablice mogą być zabierane po zakończeniu prac w danym dniu, jeżeli ich pozostawienie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja tablic informacyjnych musi być uzgodniona i zatwierdzona pisemnie przez Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu ZDM.
Koszt wytworzenia, montażu i utrzymania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie kontraktowej.
Wzory tablic - w formie otwartych plików są dostępne na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zakładka: ,,Zamówienia publiczne", dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawców", ,,Tablice informacyjne o inwestycjach, remontach i utrudnieniach" https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjachremontach- i-utrudnieniach)

Otwarcie ofert: o Data i godz. otwarcia ofert 10/09/2021 r. o godz. 10.00 w Wydziale Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Zarządu Dróg Miejskich.

Składanie ofert:
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 10/09/2021 r. godz.10.00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
o TERMIN SKŁADANIA ofert - Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10/09/2021 r.
do godz. 08.00.

Miejsce i termin realizacji:
o Czas trwania zamówienia: do dnia 30/11/2021 r.

Wymagania:
o Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
o Warunki uczestnictwa
Wykonawca składa:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie w robotach w pasie drogowym - dwie roboty za kwotę 80 tys. zł netto polegających na wprowadzaniu zmian w organizacji ruchu polegających na wprowadzeniu oznakowania poziomego i pionowego.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena

Kontakt:
osoba do kontaktu:
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu, ul. Wilczak 17,
Krystian Spychała tel. 61 64 77 308, kspychala@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.