Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa części do remontu wymienników podgrzewu spalin

Przedmiot:

Dostawa części do remontu wymienników podgrzewu spalin

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7525
Lukasz.Rudzki@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/44567/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7525
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania:
DOSTAWA części do remontu wymienników podgrzewu spalin na blokach 2, 7, 9 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części do remontu wymienników podgrzewu spalin na blokach 2, 7, 9 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Oferty równoważne:
2.1. W zakresie pozycji 1 i 2 określonej w Opisie przedmiotu zamówienia - produkt równoważny nie ma zastosowania.
2.2. W zakresie pozycji 3 określonej w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza gatunek równoważny stali kwasoodpornej, z której wykonana jest tuleja walcowana do gatunku wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia.
a) Gatunek równoważny musi spełniać wszystkie parametry techniczne określone w normach PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr.
b) W przypadku zaproponowania dla pozycji 3 gatunku równoważnego stali kwasoodpornej Wykonawca zobowiązany jest podać jego nazwę w Formularzu RFX oraz na dowód równoważności załączyć do oferty odpowiednie dokumenty przedstawiające skład chemiczny gatunku stali, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Dokumenty wymagane przy dostawie:
7.1. dowód dostawy/wydania lub dokument WZ;
7.2. Certyfikat wykonania 2.2
7.3. Certyfikat zgodności (karta produktu) na materiał rury
7.4. Dokumentacja jakościowa
7.5. Normy dotyczące wykonania i kontroli
7.6. Certyfikat z akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie zgodne z PED 2014/68/UE
8. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonej Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Dokument nr: POST/GEK/CSS/PME-ELB/05407/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
10-09-2021 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/44567/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
10-09-2021 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów /Magazyn Zamawiającego (G013).

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
7. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
8. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
9. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Łukasz Rudzki
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Lukasz.Rudzki@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7525

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.