Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Baćkowicach
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
powiat: opatowski
tel. +48 15 8686204
inwestycje@backowice-gmina.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Baćkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 15 8686204
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Gmina Baćkowice zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. ,,Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice".
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą:,,Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II" w ramach działania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

Dokument nr: In.271.4.monitoring.2021

Składanie ofert:
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
5. Oferty należy złożyć w terminie: do dnia 14.09.2021 r., do godz. 10:00. Ofertę można:
> złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice - sekretariat pokój nr 22 lub;
r przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy w Baćkowicach, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice albo;
> przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@backowice-gmina.pl
Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą tradycyjną należy umieścić w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na: ,,Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice".
Przesyłając ofertę pocztą elektroniczną należy w temacie wiadomości napisać:
Oferta: ,,Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, obejmuje: dostarczenie, montaż, pierwsze próbne uruchomienie oraz przeszkolenie, instruktaż obsługi urządzeń.

Uwagi:
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Baćkowicach http://bip.backowice-gmina.pl/ oraz poprzez przesłanie informacji do oferentów drogą elektroniczną.
8. Ocena ofert:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 80% = 80 pkt
2 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20% = 20 pkt
Razem: 100% = 100 pkt
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 80 gdzie: - Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb - cena oferty badanej - 80 wskaźnik stały 80% 80 pkt
2 Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia Za udzielenie gwarancji jakości na okres: poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona o 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma -0 pkt o 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma -10 pkt o 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma - 20 pkt 20% 20 pkt
9. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku do zaproszenia.
10. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Kontakt:
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- Andrzej Krasiński, Milena Placha -tel.: (15)868 62 25
- e-mail: inwestycje@backowice-gmina.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.