Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do wykonania studni głębinowej nr 3

Przedmiot:

Wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do wykonania studni głębinowej nr 3

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu
ul. Topolowa 31a
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 502 376 236
zuk@zuk.zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 502 376 236
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu robót geologicznych niezbędnych do wykonania studni głębinowej nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszyniu Ul. Reja. Głębokość wiercenia od 30 do 40 m.

Dokument nr: DK.330.4.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę cenową należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 10.09.2021 r. do godz. 10.00
w siedzibie Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych, Ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń lub na adres mailowy: zuk@zuk.zbaszyn.pl,
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 31.10.2021 r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego:
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena - waga 100 %
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania
- kserokopia posiadanych uprawnień do wykonania projektu określonego w zapytaniu
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeśli występuje,
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a. złożenie oferty w wyznaczonym terminie,
b. przedstawienie wszystkich niezbędnych załączników wymienionych w pkt.4
8. Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej ZUK Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia:
Usługodawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury z odroczonym terminem płatności - min. 14 dni.
12. UWAGI
Zamawiający informuje, ze zaplata za zrealizowane zamówienie będzie na rachunek bankowy zgłoszony na tzw. Białej liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek wskazany na Białej liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności. Wykonawca wystawi fakturę VAT w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Zbąszyń, ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, NIP 788-191-76-17 Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Zbąszyniu, ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń

Kontakt:
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Janusz Wiśniewski tel. 502 376 236

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.