Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
powiat: wejherowski
58 678 20 68
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486778
Województwo: pomorskie
Miasto: Luzino
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 678 20 68
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZPNOS.9.2021 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Luzino, dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Kębłowo oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Barłomino, Kębłowo, Wyszecino i Luzino w gminie Luzino
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) w zakresie działek: nr 510/2, nr 510/5, nr 510/7 i nr 510/9 położonych w miejscowości Kębłowo, w obrębie geodezyjnym Kębłowo (zmiana dotyczy: zmiany funkcji, zgodnie z obowiązującym studium na funkcję usługowo - produkcyjną). Łączna powierzchnia działek 4,5606 ha
uchwała XXII-335-202 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
2 zmiana fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino w zakresie działki nr 99 położonej w miejscowości Kochanowo, w obrębie Kębłowo, działki nr 506/16 położonej w miejscowości Kębłowo, w obrębie Kębłowo, działki nr 181/9 położonej w miejscowości Wyszecino, w obrębie Wyszecino, działek: nr 171/7, nr 172/1, nr 172/4, nr 170/1, nr 170/7, nr 170/3, nr 171/8, nr 171/10, nr 194/3, nr 195/4, nr 195/5, nr 70/1, nr 70/2, nr 93 położonych w miejscowości Barłomino, w obrębie Barłomino, działek: nr 432/2 i nr 431 położonych w miejscowości Luzino, w obrębie Luzino (w zakresie zmiany funkcji na produkcję, usługi, rzemiosło, składy i magazyny z możliwością sytuowania mieszkań dla właścicieli lub zarządców, usługi, elektroenergetykę (fotowoltaika) zgodnie z wnioskami inwestorów). Łączna powierzchnia działek 121,7394 ha
uchwała XXII-333-202 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
3 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) w zakresie działek: nr 171 i nr 421/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kębłowo, (w zakresie rozszerzenia funkcji w obowiązującym planie miejscowym o dopuszczenie usytuowania zabudowy zagrodowej). Łączna powierzchnia działek 4,5359 ha
uchwała XXII-336-202 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
4 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) w zakresie działek: nr 970/3, nr 167/3, nr 179, nr 180, nr 181/1, nr 181/6, nr 1427/1, nr 194/1, nr 194/3, nr 191/3, nr 183/9, nr 740/5, nr 740/7, nr 219, nr 220, położonych w miejscowości Luzino, w obrębie geodezyjnym Luzino (ogólnie w zakresie zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, podziału nieruchomości, w zakresie zmiany funkcji, zgodnie ze studium ) łączna powierzchnia działek 7,6285 ha
uchwała XXII-334-202 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
5 zmiana uchwały w poz. 2 dotycząca przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino Pozycje 2 i 5 niniejszego przedmiotu zamówienia stanowią jedną zmianę studium. Proszę o wycenienie zmiany studium jednej działki - do uchwały została dodana działka nr 170/5 położona w obrębie Barłomino. Powierzchnia działki 0,4623 ha.
uchwała XXIII-357-20 [...].pdf
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 486778, ZPNOS.9.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486778
Składania : 09-09-2021 10:30:00
Otwarcia : 09-09-2021 10:35:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486778

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 58 678 20 68 wewnętrzny 55 - inspektor Bożena Adamus
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Ustala się następujące terminy płatności umówionego wynagrodzenia: 1) pierwsza transza - w wysokości 30% wartości - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów planów i studium, 2) druga transza - w wysokości 30 % wartości - po uzyskaniu uzgodnień i przedłożeniu projektów planów i studium do wyłożenia do publicznego wglądu, 3) trzecia transza - w wysokości 40 % wartości - po stwierdzeniu przez Wojewodę Pomorskiego zgodności z prawem przeprowadzonej procedury planistycznej, na podstawie dokumentacji formalno - prawnej, przekazaniu uzasadnienia i podsumowania, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przekazania planu w aplikacji GIS. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Dwanaście miesięcy od podpisania umowy dla w/w pozycji: 1, 2, 3 i 5. Sześć miesięcy dla w/w pozycji: 4, zgodnie z harmonogramami, stanowiącymi załączniki: nr 1 i nr 2 do umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
załącznik nr 3 Proj [...].pdf
6 formularz oferty wraz z klauzulą informacyjną - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać wypełniony formularz (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 1 Form [...].docx
7 oświadczenie oferenta o sporządzeniu planów miejscowych oraz studium w okresie ostatnich dwóch lat, - zgodnie z opisem - podpisane oświadczenie: o o sporządzeniu przez oferenta w okresie ostatnich 2 lat, co najmniej 12-stu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym opracowań dotyczących zmian planów), zakończonych publikacją w dzienniku urzędowym województwa. W oświadczeniu należy podać numery uchwał, daty uchwalenia i daty publikacji o o opracowaniu przez oferenta w okresie ostatnich 2 lat minimum jednego planu miejscowego (nie zmiany) o powierzchni co najmniej 150 ha. W oświadczeniu należy podać nr uchwały, datę uchwalenia i datę publikacji o o sporządzeniu przez oferenta w okresie ostatnich 2 lat, co najmniej 3 opracowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym opracowań dotyczących zmian studium) oraz opracowania jednego całego studium (nie zmiany). W oświadczeniu należy podać numery uchwał, daty uchwalenia Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
8 dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać dokumenty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
9 oświadczenie oferenta o spełniu wymogów z zakresu ochrony danych osobowych - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dodać oświadczenie (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 Oświa [...].docx

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Bożena Adamus
Urząd Gminy Luzino
Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.