Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
816z dziś
5272z ostatnich 7 dni
20160z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka drzew

Przedmiot:

Wycinka drzew

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piekoszów
ul. Częstochowska 66A
26-065 Piekoszów
powiat: kielecki
tel. 41 300 44 01, 41/ 300 44 00, 41/ 300 44 13, Fax.:41/306 62 193
ewa.tokarska@piekoszow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Piekoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 300 44 01, 4
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wycinka drzew z terenu gminy Piekoszów"
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew z terenu nieruchomości będących własnością Gminy
Piekoszów wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału, zgodnie z wykazem drzew
do wycięcia.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycięcia:
I. Usunięcie zadrzewiania z działki o nr ewid. gruntu 1578/347, obręb Piekoszów, tj. wycinka drzew, krzewów, usuniecie pozostałych pni i korzeni (załącznik mapowy I do wykazu drzew przeznaczonych do wycięcia oraz dokumentacja fotograficzna). Wykaz drzew, których usuniecie wymagało uzyskania decyzji: RO-I.613.113.2020 z dnia 18.11.2020 r.
LP Gatunek drzewa Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od gruntu.
1 Topola czarna 130
2 Topola czarna 210
3 Topola czarna 132
4 Topola czarna 180
5 Topola czarna 280
6 Topola czarna 181
7 Topola czarna 190
8 Topola czarna 136
9 Topola czarna 171
10 Topola czarna 170
11 Topola czarna 214
12 Topola czarna 115
13 Topola czarna 120
14 Topola czarna 165
15 Topola czarna 32 i 43 - dwa pnie wyrastające z jednego pnia.
16 Topola czarna 160 i 154
17 Topola czarna 231
18 Topola czarna 160 i 152 - dwa pnie wyrastające z jednego pnia
19 Topola czarna 263
20 Topola czarna 178
21 Topola czarna 182
22 Topola czarna 185, 149 i 63 - trzy pnie wyrastające z jednego pnia
23 Topola czarna 183
24 Brzoza brodawkowata 35,35,27- trzy pnie wyrastające z jednego pnia.
25 Brzoza brodawkowata 30,20 i 54 - trzy pnie wyrastające z jednego pnia.
26 Dąb bezszypułkowy 42
27 Dąb bezszypułkowy 56
28 Dąb bezszypułkowy 45 i 45 - dwa pnie wyrastające z jednego pnia
29 Wierzba 23 pnie wyrastające z jednego pnia o obwodach od 20 cm do 30 em
30 Wierzba 17 pni wyrastające z jednego pnia o obwodach od 20 do 30 em
II. Usunięcie drzew z działki o nr ewid. gruntu 645, obręb Piekoszów, bez usuwania oni i korzeni (załącznik mapowy U do wykazu drzew przeznaczonych do wycięcia oraz dokumentacja fotograficzna). Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-i.613.127.2020 z dnia 18.11.2020 r., zmieniona decyzją z dnia 23.06.2021 r.
1 Robinia akacjowa 281
2 Robinia akacjowa 418
TIT. U sunięcie drzewa z działki o nr ewid. gruntu 664/6, obręb Piekoszów, bez usuwania pni
i korzeni (załącznik mapowy III do wykazu drzew przeznaczonych do wycięcia oraz
dokumentacja fotograficzna)
Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach znak: RO-i.613.127.2020 z dnia 18.11.2020 r., zmieniona
decyzją z dnia 23.06.2021 r.
1. Lipa drobnolistna 181
IV. Przycięcie konarów drzew wchodzących w pas drogi gminnej wewnętrznej o nr ewid. gruntu 454, 459,1034,1047A (część drogi) oraz 1047 (część drogi), obręb Lesica na długości około 1,3 km (załącznik mapowy IV do wykazu drzew przeznaczonych do wycięcia).
Realizacja ww. zadań polegać będzie na:
1) wycince drzew,
2) uporządkowaniu terenu po wycince,
3) zagospodarowaniu we własnym zakresie drewna, gałęzi pozyskanych z wycinki drzew.
Drewno pozyskane w wyniku wycinki zostanie przekazane w rozliczeniu na rzecz Wykonawcy.
W związku z tym przy określaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość pozyskanego
drewna.

Dokument nr: OŚM.271.1.80.2021.ET

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Piekoszów, Ul. Częstochowska 66a,
26-065 Piekoszów, w Biurze Obsługi Klienta do dnia 14.09.2021r. do godz. 15;30

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 30.10.2021 r.

Wymagania:
W celu określenia wartości zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) - 100 %,
UWAGA:
Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.
O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowej
i kompletnej faktury.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu
cenowym.
2) Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi
w tym zakresie.
3) Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie
należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia, tj. koszty
dojazdu do miejsca wykonywania prac, podnośnika koszowego, ewentualnych wyłączeń
prądu, uprzątnięcie terenu z wywozem dłużyc, gałęzi i drągowiny, wyrównania
pozostawionych pni z poziomem gruntu lub max 10 cm powyżej niego.
4) Rozliczenie następuje tylko w PLN.
5) Termin związania ofertą - 30 dni.
6) Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony
do zapytania ofertowego - załącznik nr 3
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy,
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
Do oferty należy załączyć:
1) formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody - załącznik nr 3,
4) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 4.

Kontakt:
Osoba do kontaktu - specjalista ds. rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa Ewa Tokarska - tel.
41 300 44 01,
email: ewa.tokarska@piekoszow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.